За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про зайнятість населення
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Закон України Про зайнятість населення

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про зайнятiсть населення

-------------------------

(У текстi Закону слова "мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi комiтети вiдповiдних Рад народних депутатiв", "мiсцевi органи державної виконавчої влади" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "мiсцевi Ради народних депутатiв", "виконавчi комiтети мiсцевих Рад народних депутатiв" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно iз Законом N 206/94-ВР вiд 14.10.94 р.)
(У текстi Закону посилання "Української РСР" замiнено на посилання "України", "Рада Мiнiстрiв Української РСР, Рада Мiнiстрiв УРСР" - на "Кабiнет Мiнiстрiв України", "республiка" - на "держава", "мiсцевi Ради народних депутатiв" - на "мiсцевi державнi адмiнiстрацiї,виконавчi комiтети вiдповiдних Рад народних депутатiв", "виконавчi комiтети мiсцевих Рад народних депутатiв" - на "мiсцевi органи державної виконавчої влади") 8 червня 2000 року N 1807-III, Урядовий кур'єр, 08.07.2000 р., 11 грудня 1998 року N 309-XIV, Голос України, 19.01.99 р., Урядовий кур'єр, 13.01.99 р., 21 листопада 1997 року N 665/97-ВР, Голос України, 30.12.97 р., Урядовий кур'єр, 25.12.97 р., (змiни, внесенi Законом N 665/97-ВР вiд 21.11.97 р., набирають чинностi з дня опублiкування, крiм змiн до абзацу 7 пункту 1 статтi 22, якi набирають чинностi з 01.01.99 р.) 17 грудня 1996 року N 608/96-ВР, ВВР, 1997 р., N 8, ст. 62, 14 лютого 1996 року N 47/96-ВР, ВВР, 1996 р., N 9, ст. 42, 22 грудня 1995 року N 498/95-ВР, ВВР, 1996 р., N 3, ст. 11, 14 жовтня 1994 року N 206/94-ВР, ВВР, 1994 р., N 45, ст.408, вiд 17 листопада 1992 року N 2787-XII, ВВР, 1993 р., N 2, ст. 3, Iз змiнами i доповненнями, внесеними Законами України вiд 18 грудня 1991 року N 1993-XII, ВВР, 1992 р., N 12, ст.169,
В умовах ринкової економiки i рiвноправностi рiзних форм власностi цей Закон визначає правовi, економiчнi та органiзацiйнi основи зайнятостi населення України i його захисту вiд безробiття, а також соцiальнi гарантiї з боку держави в реалiзацiї громадянами права на працю.
 next Стаття 1. Зайнятість населення