За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про зайнятість населення
Стаття 7. Підходяща робота
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 7. Підходяща робота

1. Для громадян, якi втратили роботу i заробiток (трудовий доход), пiдходящою вважається робота, що вiдповiдає освiтi, професiї (спецiальностi), квалiфiкацiї працiвника i надається в тiй же мiсцевостi, де вiн проживає. Заробiтна плата повинна вiдповiдати рiвню, який особа мала за попередньою роботою з урахуванням її середнього рiвня, що склався в галузi вiдповiдної областi за минулий мiсяць.
При пропонуваннi пiдходящої роботи враховується трудовий стаж громадянина за спецiальнiстю, його попередня дiяльнiсть, вiк, досвiд, становище на ринку працi, тривалiсть перiоду безробiття.
Для громадян, якi вперше шукають роботу i не мають професiї (спецiальностi), пiдходящою вважається робота, яка потребує попередньої професiйної пiдготовки, або оплачувана робота (включаючи роботу тимчасового характеру), яка не потребує професiйної пiдготовки, а для громадян, якi бажають вiдновити трудову дiяльнiсть пiсля перерви тривалiстю понад шiсть мiсяцiв, - робота за спецiальнiстю, що потребує попередньої перепiдготовки чи пiдвищення квалiфiкацiї, а в разi неможливостi її надання - iнша оплачувана робота за спорiдненою професiєю (спецiальнiстю).
Для громадян, якi працювали не за професiєю (спецiальнiстю) понад шiсть мiсяцiв, пiдходящою вважається робота, яку вони виконували за останнiм мiсцем роботи, а робота за основною професiєю (спецiальнiстю) може бути пiдходящою за умови попередньої перепiдготовки чи пiдвищення квалiфiкацiї з урахуванням потреб ринку працi у цiй професiї (спецiальностi). N 665/97-ВР вiд 21.11.97 р.) (пункт 1 статтi 7 змiнено згiдно iз Законами: N 2787-XII вiд 17.11.92 р.,
2. У разi неможливостi надання громадяниновi роботи за професiєю (спецiальнiстю) протягом шести мiсяцiв безробiття пiдходящою вважається робота, яка потребує змiни професiї (спецiальностi) з урахуванням здiбностей, здоров'я громадянина i колишнього досвiду, доступних для нього видiв навчання та потреб ринку працi у цiй професiї (спецiальностi).
При змiнi громадянами професiї (спецiальностi) за направленням державної служби зайнятостi пiдходящою вважається робота як за новою, так i за попередньою професiєю (спецiальнiстю) за останнiм мiсцем роботи.
3. За рiшенням мiсцевих державних адмiнiстрацiй може встановлюватись транспортна доступнiсть та iншi критерiї пiдходящої роботи, якi посилюють соцiальний захист населення. (пункт 3 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 206/94-ВР вiд 14.10.94 р.) Законом N 665/97-ВР вiд 21.11.97 р.)
3. За рiшенням мiсцевих державних адмiнiстрацiй, виконавчих комiтетiв вiдповiдних Рад народних депутатiв може встановлюватись транспортна доступнiсть та iншi критерiї пiдходящої роботи, якi посилюють соцiальний захист населення.
 prev Стаття 6. Законодавство про зайнятість
 next Стаття 8. Право громадян на працевлаштування