За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Стаття 12. Iнженерний захист
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 12. Iнженерний захист

Пiд час проектування i експлуатацiї споруд та iнших об'єктiв господарювання, наслiдки дiяльностi яких можуть шкiдливо вплинути на безпеку населення та довкiлля, обов'язково розробляються i здiйснюються заходи iнженерного захисту з метою запобiгання виникненню надзвичайної ситуацiї техногенного та природного характеру.
Заходи iнженерного захисту населення i територiї повиннi передбачати:
врахування пiд час розроблення генеральних планiв забудови населених пунктiв i ведення мiстобудування можливих проявiв у окремих регiонах та на окремих територiях небезпечних i катастрофiчних явищ;
рацiональне розмiщення об'єктiв пiдвищеної небезпеки з урахуванням можливих наслiдкiв їх дiяльностi у разi виникнення аварiй для безпеки населення i довкiлля;
спорудження будинкiв, будiвель, споруд, iнженерних мереж i транспортних комунiкацiй iз заданими рiвнями безпеки та надiйностi;
розроблення i здiйснення заходiв безаварiйного функцiонування об'єктiв пiдвищеної небезпеки;
створення комплексної схеми захисту населених пунктiв та об'єктiв господарювання вiд небезпечних природних процесiв;
розроблення i здiйснення регiональних та мiсцевих планiв запобiгання i лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру;
органiзацiю будiвництва протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозiйних та iнших iнженерних споруд спецiального призначення;
реалiзацiю заходiв санiтарної охорони територiї.
 prev Стаття 11. Евакуаційні заходи
 next Стаття 13. Медичний захист