За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про захист прав споживачів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Закон України Про захист прав споживачів

ЗАКОН УКРАЇНИПро захист прав споживачiв

--------------------------

вiд 30 червня 1999 року N 783-XIV, Голос України, 05.08.99 р.,
Урядовий кур'єр, 04.09.99 р.,
(змiни, внесенi Законом N 783-XIV вiд 30.06.99 р.,
набирають чинностi одночасно з набранням чинностi Законом України вiд 17.02.2000 р. N 1458-III "Про Державний бюджет України на 2000 рiк") вiд 18 червня 1997 року N 365/97-ВР, Урядовий кур'єр, 08.07.97 р.,
вiд 20 червня 1995 року N 230/95-ВР, ВВР, 1995 р.,
N 23, ст.182, вiд 2 березня 1995 року N 82/95-ВР, ВВР, 1995 р.,
N 14, ст. 90, Iз змiнами i доповненнями, внесеними Законами України вiд 15 грудня 1993 року N 3682-XII, ВВР, 1994 р., N 1, ст. 1, (Законом N 3682-XII вiд 15.12.93 р. Закон викладено в новiй редакцiї)(змiнено згiдно iз Законом N 3682-XII вiд 15.12.93 р.)

Цей Закон регулює вiдносини мiж споживачами товарiв (робiт, послуг) i виготiвниками, виконавцями, продавцями в умовах рiзних форм власностi, встановлює права споживачiв та визначає механiзм реалiзацiї державного захисту їх прав.
У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:
споживач - громадянин, який придбаває, замовляє, використовує або має намiр придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб;
виготiвник - пiдприємство, установа, органiзацiя або громадянин-пiдприємець, якi виробляють товари для реалiзацiї;
виконавець - пiдприємство, установа, органiзацiя або громадянин-пiдприємець, якi виконують роботи або надають послуги;
продавець - пiдприємство, установа, органiзацiя або громадянин-пiдприємець, якi реалiзують товари за договором купiвлi-продажу;
договiр - усна чи письмова угода мiж споживачем i продавцем (виконавцем) про якiсть, термiни, цiну та iншi умови, за якими здiйснюються купiвля-продаж, роботи та послуги. Письмова угода може оформлятися квитанцiєю, товарним чи касовим чеком або iншими документами;
недолiк - окрема невiдповiднiсть товару (роботи, послуги) вимогам нормативних документiв, умовам договорiв або вимогам, що пред'являються до нього, а також iнформацiї про товар (роботу, послугу), яка надана виготiвником (виконавцем, продавцем);
iстотний недолiк - недолiк, який робить неможливим чи недопустимим використання товару (роботи. послуги) вiдповiдно до його цiльового призначення або не може бути усунутий щодо цього споживача, або для його усунення необхiднi великi затрати працi та часу, або вiн робить товар (роботу, послугу) iншим, нiж передбачено договором, або проявляється знову пiсля його усунення.