За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про звернення громадян
Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)

Органи державної влади, мiсцевого самоврядування та їх посадовi особи, керiвники та посадовi особи пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язанi об'єктивно i вчасно розглядати їх, перевiряти викладенi в них факти, приймати рiшення вiдповiдно до чинного законодавства i забезпечувати їх виконання, повiдомляти громадян про наслiдки розгляду заяв (клопотань).
Заяви (клопотання) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соцiалiстичної Працi, iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни розглядаються першими керiвниками державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй особисто.
Вiдповiдь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав цi заяви i до компетенцiї якого входить вирiшення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за пiдписом керiвника або особи, яка виконує його обов'язки.
Рiшення про вiдмову в задоволеннi вимог, викладених у заявi (клопотаннi), доводиться до вiдома громадянина в письмовiй формi з посиланням на Закон i викладенням мотивiв вiдмови, а також iз роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рiшення.
 prev Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян
 next Стаття 16. Розгляд скарг громадян