За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про звернення громадян
Стаття 16. Розгляд скарг громадян
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 16. Розгляд скарг громадян

Скарга на дiї чи рiшення органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї, об'єднання громадян, засобiв масової iнформацiї, посадової особи подається у порядку пiдлеглостi вищому органу або посадовiй особi, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду вiдповiдно до чинного законодавства, а в разi вiдсутностi такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рiшенням - безпосередньо до суду.
Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соцiалiстичної Працi, iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни розглядаються першими керiвниками державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй особисто.
Скарги на рiшення загальних зборiв членiв колективних сiльськогосподарських пiдприємств, акцiонерних товариств, юридичних осiб, створених на основi колективної власностi, а також на рiшення вищих державних органiв вирiшуються в судовому порядку.
Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це iншу особу. Скарга в iнтересах неповнолiтнiх i недiєздатних осiб подається їх законними представниками.
Скарга в iнтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана iншою особою, трудовим колективом або органiзацiєю, яка здiйснює правозахисну дiяльнiсть.
До скарги додаються наявнi у громадянина рiшення або копiї рiшень, якi приймалися за його зверненням ранiше, а також iншi документи, необхiднi для розгляду скарги, якi пiсля її розгляду повертаються громадянину.
 prev Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)
 next Стаття 17. Термін подання скарги