За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про звернення громадян
Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги

Громадянин, який звернувся iз заявою чи скаргою до органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi, об'єднань громадян, засобiв масової iнформацiї, посадових осiб, має право:
особисто викласти аргументи особi, що перевiряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевiрцi поданої скарги чи заяви;
знайомитися з матерiалами перевiрки;
подавати додатковi матерiали або наполягати на їх запитi органом, який розглядає заяву чи скаргу;
бути присутнiм при розглядi заяви чи скарги;
користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, органiзацiї, яка здiйснює правозахисну функцiю, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
одержати письмову вiдповiдь про результати розгляду заяви чи скарги;
висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємницi розгляду заяви чи скарги;
вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
 prev Стаття 17. Термін подання скарги
 next Стаття 19. Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг