За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про інформацію
Стаття 50. Міжнародна інформаційна діяльність
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 50. Міжнародна інформаційна діяльність

Мiжнародна iнформацiйна дiяльнiсть полягає в забезпеченнi громадян, державних органiв, пiдприємств, установ i органiзацiй офiцiйною документованою або публiчно оголошуваною iнформацiєю про зовнiшньополiтичну дiяльнiсть України, про подiї та явища в iнших країнах, а також у цiлеспрямованому поширеннi за межами України державними органами i об'єднаннями громадян, засобами масової iнформацiї та громадянами всебiчної iнформацiї про Україну.
Громадяни України мають право на вiльний i безперешкодний доступ до iнформацiї через зарубiжнi джерела, включаючи пряме телевiзiйне мовлення, радiомовлення i пресу.
Правове становище i професiйна дiяльнiсть акредитованих в Українi iноземних кореспондентiв та iнших представникiв iноземних засобiв масової iнформацiї, а також iнформацiйна дiяльнiсть дипломатичних, консульських та iнших офiцiйних представникiв зарубiжних держав в Українi регулюються законодавством України, вiдповiдними мiжнародними договорами, укладеними Україною.
Створення i дiяльнiсть спiльних органiзацiй в галузi iнформацiї за участю вiтчизняних та iноземних юридичних осiб i громадян регулюються законодавством України.
Якщо мiжнародним договором встановленi iншi правила, нiж тi, якi мiстяться в законодавствi України, що регулює вiдносини в галузi iнформацiї, то застосовуються норми мiжнародного договору, укладеного Україною.
 prev Розділ VI МIЖНАРОДНА IНФОРМАЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ. СПIВРОБIТНИЦТВО З IНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ЗАРУБIЖНИМИ I МIЖНАРОДНИМИ ОРГАНIЗАЦIЯМИ В ГАЛУЗI IНФОРМАЦIЇ
 next Стаття 51. Міжнародні договори