За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Закон України Про насіння
Стаття 1. Визначення термінів
:: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:
насiння - генеративнi i вегетативнi органи рослин, що використовуються для вiдтворення сорту (саме насiння, саджанцi, живцi, цибулини, бульби, меристема тощо);
Категорiї насiння:
оригiнальне - насiння, одержане науковими установами в первинних ланках насiнництва шляхом послiдовного добору родовiдних рослин i оцiнки їх нащадкiв з метою вiдтворення i збереження сорту;
елiтне - розмножене насiння вiдiбраних у розсадниках первинних ланок кращих нащадкiв родовiдних рослин, яке найбiльш повно передає спадковi ознаки та властивостi сорту i за сортовими та посiвними якостями вiдповiдає вимогам державного стандарту на елiту;
репродуктивне - насiння першої та наступних репродукцiй.
До насiння зазначених категорiй прирiвнюється вiдповiдний садивний матерiал картоплi, винограду, плодових, горiхоплiдних, ягiдних, декоративних, лiкарських, лiсових культур з урахуванням особливостей їх розмноження;
сортовi якостi - сукупнiсть показникiв, що характеризують належнiсть насiння до вiдповiдного сорту;
посiвнi якостi - сукупнiсть показникiв якостi насiння, що характеризують його придатнiсть до посiву;
партiя насiння - будь-яка кiлькiсть однорiдного насiння, якiсть якого засвiдчена одним документом;
некондицiйне насiння - насiння, що не вiдповiдає за якiсними показниками вимогам державного стандарту;
насiнництво - галузь рослинництва, завданням якої є розмноження насiння високопродуктивних сортiв, збереження i полiпшення їх чистосортностi, бiологiчних i урожайних властивостей;
система насiнництва - комплекс взаємопов'язаних органiзацiйних, наукових i агротехнiчних заходiв, спрямованих на забезпечення виробництва, реалiзацiї та використання насiннєвого i садивного матерiалу сiльськогосподарських, декоративних, лiкарських та лiсових рослин;
Реєстр сортiв рослин України - реєстр, до якого занесено сорти, допущенi до господарського використання;
Державний реєстр виробникiв насiннєвого i садивного матерiалу - перелiк господарств незалежно вiд форм власностi, яким надано право виробляти i реалiзовувати насiння;
маркування насiння - умовне позначення, слово, торговельна марка, символ або малюнок, розмiщенi на упаковцi, прикрiпленi до неї, вкладенi в середину;
апробацiя - польова оцiнка якостi сортових посiвiв.
 prev Розділ I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 next Стаття 2. Об'єкти насінництва