За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про Національний архівний фонд і архівні установи
Стаття 18. Віднесення документів до складу Національного архівного фонду
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 18. Віднесення документів до складу Національного архівного фонду

Включення документiв до Нацiонального архiвного фонду або виключення документiв з нього здiйснюється на пiдставi експертизи їх цiнностi комiсiєю у складi архiвiстiв, представникiв наукової i творчої громадськостi, iнших фахiвцiв.
Експертиза цiнностi документiв здiйснюється за iнiцiативою їх власника або за його згодою. У разi загрози знищення або значного погiршення стану зазначених документiв їх власник зобов'язаний на вимогу державної архiвної установи подати цi документи на експертизу.
Юридичнi особи i громадяни, якi мають документи, створенi до 1945 року, або якi вивозять архiвнi документи за кордон, зобов'язанi повiдомити про них одну з державних архiвних установ з метою вирiшення питання про проведення експертизи цих документiв.
Принципи i критерiї визначення цiнностi документiв, порядок створення та дiяльностi експертних комiсiй затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Рiшення про виключення документiв iз складу Нацiонального архiвного фонду приймаються експертними комiсiями за погодженням з Головним архiвним управлiнням при Кабiнетi Мiнiстрiв України. Забороняється виключення документiв iз складу Нацiонального архiвного фонду з полiтичних чи iдеологiчних мiркувань.
Спори мiж архiвними установами i власниками документiв з питань призначення експертизи їх цiнностi, включення документiв до складу Нацiонального архiвного фонду або виключення з нього вирiшуються в судовому порядку.
 prev Стаття 17. Формування Національного архівного фонду
 next Стаття 19. Державна реєстрація документів Національного архівного фонду