За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про нотаріат
Стаття 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю

Свiдоцтво про право на заняття нотарiальною дiяльнiстю може бути анульовано Мiнiстерством юстицiї України:
1) з власної iнiцiативи нотарiуса;
2) за поданням управлiння юстицiї Ради Мiнiстрiв Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй у випадках:
а) втрати громадянства України або виїзду за межi України на постiйне проживання;
б) винесення щодо нотарiуса обвинувального вироку суду, який набрав чинностi;
в) винесення ухвали про застосування щодо нотарiуса примусових заходiв медичного характеру, що набрала законної сили;
г) винесення постанови про припинення кримiнальної справи щодо нотарiуса з нереабiлiтуючих пiдстав;
д) винесення рiшення суду, що набрало законної сили, про обмеження дiєздатностi особи, яка виконує обов'язки нотарiуса, визнання її недiєздатною або безвiсно вiдсутньою, оголошення її померлою;
е) неодноразового порушення нотарiусом чинного законодавства при вчиненнi нотарiальних дiй або грубого порушення закону, яке завдало шкоди iнтересам держави, пiдприємств, установ, органiзацiй, громадян;
є) невiдповiдностi нотарiуса займанiй посадi внаслiдок стану здоров'я, що перешкоджає нотарiальнiй дiяльностi;
ж) порушення нотарiусом вимог, передбачених частиною другою статтi 3, частиною першою статтi 8 та статтею 9 цього Закону.
Рiшення про анулювання свiдоцтва про право на заняття нотарiальною дiяльнiстю може бути оскаржено до суду в мiсячний строк з дня його одержання.
 prev Стаття 11. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю
 next Стаття 13. Стажист нотаріуса