За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про нотаріат
Стаття 24. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності.
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 24. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності.

Реєстрацiйне посвiдчення
Реєстрацiя приватної нотарiальної дiяльностi провадиться управлiннями юстицiї Ради Мiнiстрiв Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй за заявою особи, яка має свiдоцтво про право на заняття нотарiальною дiяльнiстю.
Реєстрацiйне посвiдчення видається управлiнням юстицiї у 15-денний строк з моменту подачi заяви. Вiдмова у реєстрацiї приватної нотарiальної дiяльностi не допускається. Про видане реєстрацiйне посвiдчення управлiння юстицiї повiдомляє податкову iнспекцiю за мiсцезнаходженням робочого мiсця нотарiуса.
В реєстрацiйному посвiдченнi вказуються територiя дiяльностi приватного нотарiуса (нотарiальний округ) та адреса розташування його робочого мiсця.
Пiсля отримання реєстрацiйного посвiдчення приватний нотарiус зобов'язаний у тримiсячний строк розпочати нотарiальну дiяльнiсть.
Якщо протягом цього строку без поважних причин нотарiус не приступить до роботи, за рiшенням управлiння юстицiї видане йому реєстрацiйне посвiдчення може бути анульовано.
Приватний нотарiус вправi мати контору, укладати цивiльно-правовi та трудовi договори, вiдкривати розрахунковий та iншi рахунки в банках.
 prev Глава 3. ПРИВАТНА НОТАРIАЛЬНА ДIЯЛЬНIСТЬ
 next Стаття 25. Нотаріальний округ