За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про нотаріат
Стаття 40. Заповіти і доручення, прирівнювані до нотаріально посвідчених
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 40. Заповіти і доручення, прирівнювані до нотаріально посвідчених

До нотарiально посвiдчених документiв прирiвнюються:
заповiти громадян, якi перебувають на лiкуваннi в лiкарнях, iнших стацiонарних лiкувально-профiлактичних закладах, санаторiях або проживають у будинках для престарiлих та iнвалiдiв, посвiдченi головними лiкарями, їх заступниками по медичнiй частинi або черговими лiкарями цих лiкарень, лiкувальних закладiв, санаторiїв, а також директорами i головними лiкарями зазначених будинкiв для престарiлих та iнвалiдiв;
заповiти громадян, якi перебувають пiд час плавання на морських суднах або суднах внутрiшнього плавання, що плавають пiд прапором України, посвiдченi капiтанами цих суден;
заповiти громадян, якi перебувають у розвiдувальних, арктичних та iнших подiбних до них експедицiях, посвiдченi начальниками цих експедицiй;
заповiти та доручення вiйськовослужбовцiв та iнших осiб, якi перебувають на лiкуваннi в госпiталях, санаторiях та iнших вiйськово-лiкувальних закладах, посвiдченi начальниками, їх заступниками по медичнiй частинi, старшими i черговими лiкарями цих госпiталiв, санаторiїв та iнших вiйськово-лiкувальних закладiв;
заповiти та доручення вiйськовослужбовцiв, а в пунктах дислокацiї вiйськових частин, з'єднань, установ i вiйськово-навчальних закладiв, де немає державних нотарiальних контор, приватних нотарiусiв, посадових осiб та органiв, що вчиняють нотарiальнi дiї, - також заповiти та доручення робiтникiв i службовцiв, членiв їх сiмей i членiв сiмей вiйськовослужбовцiв, посвiдченi командирами (начальниками) цих частин, з'єднань, установ i закладiв;
заповiти та доручення осiб, якi перебувають у мiсцях позбавлення волi, посвiдченi начальниками мiсць позбавлення волi.
Посадовi особи, перелiченi в цiй статтi, зобов'язанi негайно передати по одному примiрнику посвiдчених ними заповiтiв у державний нотарiальний архiв чи в державну нотарiальну контору за постiйним мiсцем проживання заповiдача.
Капiтани морських суден зобов'язанi передати по одному примiрнику посвiдчених ними заповiтiв начальниковi порту України або консуловi України в iноземному порту для наступного направлення їх у державний нотарiальний архiв чи державну нотарiальну контору за постiйним мiсцем проживання заповiдача.
Державна нотарiальна контора передає одержаний нею примiрник заповiту на зберiгання у вiдповiдний державний нотарiальний архiв з повiдомленням про це заповiдача та посадової особи, яка посвiдчила заповiт.
Коли заповiдач не мав постiйного мiсця проживання в Українi або якщо мiсце проживання заповiдача невiдоме, заповiт направляється в державний нотарiальний архiв мiста Києва.
Завiдуючий державним нотарiальним архiвом зобов'язаний перевiрити законнiсть заповiту, що надiйшов на зберiгання, i в разi встановлення невiдповiдностi його законовi повiдомити про це заповiдача i посадову особу, яка посвiдчила заповiт.
Посвiдчення заповiтiв i доручень посадовими особами, зазначеними у цiй статтi, провадиться з дотриманням вимог чинного законодавства в порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.
 prev Стаття 39. Порядок вчинення нотаріальних дій
 next Глава 4. ЗАГАЛЬНI ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРIАЛЬНИХ ДIЙ