За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх
Стаття 4. Державний комітет України у справах сім'ї та молоді, Республіканський комітет у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим і служби у справах неповнолітніх
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 4. Державний комітет України у справах сім'ї та молоді, Республіканський комітет у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим і служби у справах неповнолітніх

Служби у справах неповнолiтнiх створюються вiдповiдними органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування.
Головними завданнями Державного комiтету України у справах сiм'ї та молодi, Республiканського комiтету у справах сiм'ї та молодi Автономної Республiки Крим i служб у справах неповнолiтнiх є:
розроблення i здiйснення самостiйно або разом з вiдповiдними органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi, громадськими органiзацiями заходiв щодо забезпечення прав, свобод i законних iнтересiв неповнолiтнiх, запобiгання вчиненню ними правопорушень; контроль за виконанням цих заходiв;
координацiя зусиль органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi у вирiшеннi питань соцiального захисту неповнолiтнiх та органiзацiї роботи щодо запобiгання бездоглядностi i правопорушенням серед них;
здiйснення контролю за умовами утримання i виховання неповнолiтнiх у спецiальних установах для неповнолiтнiх, органiзацiєю виховної роботи в навчальних закладах i за мiсцем проживання;
здiйснення контролю за дотриманням законодавства про працю неповнолiтнiх на пiдприємствах, в установах та органiзацiях незалежно вiд форми власностi;
ведення державної статистики щодо неповнолiтнiх вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних стандартiв;
подання органам виконавчої влади, органам мiсцевого самоврядування, пiдприємствам, установам та органiзацiям незалежно вiд форми власностi, громадським органiзацiям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацiй з питань соцiального захисту i профiлактики правопорушень серед неповнолiтнiх.
Державний комiтет України у справах сiм'ї та молодi, Республiканський комiтет у справах сiм'ї та молодi Автономної Республiки Крим i служби у справах неповнолiтнiх мають право:
приймати з питань, вiднесених до їх компетенцiї, рiшення, якi є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi, посадовими особами i громадянами;
звертатися у разi порушення прав та iнтересiв неповнолiтнiх, а також з питань працевлаштування, подання їм iншої допомоги до вiдповiдних органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi;
перевiряти стан виховної роботи з неповнолiтнiми у навчальних закладах, за мiсцем проживання, а також на пiдприємствах, в установах та органiзацiях незалежно вiд форми власностi, де працюють неповнолiтнi;
перевiряти умови утримання i виховання неповнолiтнiх у спецiальних установах для неповнолiтнiх;
порушувати перед вiдповiдними органами клопотання про застосування передбачених законом санкцiй до суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, засобiв масової iнформацiї, якi здiйснюють продаж порнографiчної продукцiї, пропагують насильство, жорстокiсть, сексуальну розпусту;
ставити перед вiдповiдними органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування питання про накладення дисциплiнарних стягнень на посадових осiб у разi невиконання ними рiшень, прийнятих Державним комiтетом України у справах сiм'ї та молодi, Республiканським комiтетом у справах сiм'ї та молодi Автономної Республiки Крим, службами у справах неповнолiтнiх;
визначати потребу регiонiв у створеннi та функцiонуваннi спецiальних установ для неповнолiтнiх.
Державний комiтет України у справах сiм'ї та молодi контролює i координує дiяльнiсть Республiканського комiтету у справах сiм'ї та молодi Автономної Республiки Крим, служб у справах неповнолiтнiх обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
Республiканський комiтет у справах сiм'ї та молодi Автономної Республiки Крим, служби у справах неповнолiтнiх обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, мiськi та районнi ради контролюють i координують дiяльнiсть служб у справах неповнолiтнiх вiдповiдно районних державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах рад, а також подають їм практичну i методичну допомогу, узагальнюють i поширюють позитивний досвiд роботи.
Центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi, посадовi особи зобов'язанi у термiн, визначений Державним комiтетом України у справах сiм'ї та молодi, Республiканським комiтетом у справах сiм'ї та молодi Автономної Республiки Крим, вiдповiдними службами у справах неповнолiтнiх, повiдомляти про заходи, вжитi на виконання прийнятих рiшень.
Штатна чисельнiсть працiвникiв районних i мiських служб у справах неповнолiтнiх установлюється залежно вiд кiлькостi неповнолiтнiх, якi проживають у районi, мiстi (один працiвник служби на 2 - 3 тис. неповнолiтнiх у районах та на 5 - 6 тис. - у мiстах i районах у мiстах).
Державний комiтет України у справах сiм'ї та молодi, Республiканський комiтет у справах сiм'ї та молодi Автономної Республiки Крим, служби у справах неповнолiтнiх мають права юридичної особи, власний бланк, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Положення про служби у справах неповнолiтнiх затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. (стаття 4 у редакцiї Закону N 864-XIV вiд 08.07.99 р.)
 prev Розділ II ОРГАНИ I СЛУЖБИ У СПРАВАХ НЕПОВНОЛIТНIХ
 next Стаття 5. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх