За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх
Стаття 6. Суди
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 6. Суди

Суди розглядають справи:
щодо неповнолiтнiх, якi вчинили злочини;
щодо неповнолiтнiх, якi вчинили адмiнiстративнi правопорушення у вiцi вiд 16 до 18 рокiв;
про помiщення неповнолiтнiх правопорушникiв до приймальникiв-розподiльникiв для неповнолiтнiх;
про адмiнiстративну вiдповiдальнiсть батькiв (усиновителiв) або опiкунiв (пiклувальникiв) неповнолiтнiх за невиконання ними своїх обов'язкiв щодо виховання i навчання дiтей;
про обмеження батькiв у дiєздатностi, вiдiбрання дiтей та позбавлення батькiвських прав, виселення осiб, позбавлених батькiвських прав, якщо їх спiльне проживання з дiтьми, щодо яких вони позбавленi батькiвських прав, неможливе;
про поновлення батькiвських прав i розв'язання спорiв мiж батьками щодо мiсця проживання неповнолiтнiх;
щодо iнших питань, пов'язаних з особистими i майновими правами неповнолiтнiх.
Справи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, розглядаються спецiально уповноваженими на те суддями (складом суддiв) за участю представникiв служб у справах неповнолiтнiх, крiм випадкiв, передбачених законом. (частина 2 статтi 6 у редакцiї Закону N 864-XIV вiд 08.07.99 р.)
При судах створюється iнститут судових вихователiв для здiйснення контролю за виконанням рiшень щодо неповнолiтнiх, який дiє згiдно з положенням, яке затверджується Верховним Судом України, Мiнiстерством юстицiї України, Мiнiстерством освiти України.
 prev Розділ III СУДИ
 next Розділ IV СПЕЦIАЛЬНI УСТАНОВИ ДЛЯ НЕПОВНОЛIТНIХ