За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх
Стаття 8. Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 8. Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації

Загальноосвiтнi школи та професiйнi училища соцiальної реабiлiтацiї є спецiальними навчально-виховними закладами для неповнолiтнiх, якi потребують особливих умов виховання. До цих закладiв можуть направлятися особи, якi вчинили злочин у вiцi до 18 рокiв або правопорушення до досягнення вiку, з якого настає кримiнальна вiдповiдальнiсть.
Основними завданнями загальноосвiтнiх шкiл i професiйних училищ соцiальної реабiлiтацiї є:
створення належних умов для життя, навчання i виховання учнiв, пiдвищення їх загальноосвiтнього i культурного рiвня, професiйної пiдготовки, розвитку iндивiдуальних здiбностей i нахилiв, забезпечення необхiдної медичної допомоги;
забезпечення соцiальної реабiлiтацiї учнiв, їх правового виховання та їх соцiального захисту в умовах постiйного педагогiчного режиму.
До загальноосвiтнiх шкiл соцiальної реабiлiтацiї направляються за рiшенням суду неповнолiтнi вiком вiд 11 до 14 рокiв, а до професiйних училищ соцiальної реабiлiтацiї - вiком вiд 14 рокiв.
Неповнолiтнiх тримають у зазначених школах i професiйних училищах соцiальної реабiлiтацiї у межах встановленого судом термiну, але не бiльше трьох рокiв.
У загальноосвiтнiх школах соцiальної реабiлiтацiї неповнолiтнiх можуть тримати у виняткових випадках до досягнення ними 15 рокiв, а у професiйних училищах соцiальної реабiлiтацiї - до досягнення 19 рокiв, якщо це необхiдно для завершення навчального року або професiйної пiдготовки.
Учнi загальноосвiтнiх шкiл соцiальної реабiлiтацiї, яким виповнилося 15 рокiв, але вони не стали на шлях виправлення, за рiшенням суду за мiсцезнаходженням зазначеного закладу можуть бути переведенi до професiйного училища соцiальної реабiлiтацiї. Це переведення може здiйснюватися у межах термiну, встановленого рiшенням суду, що застосував примусовий захiд виховного характеру, але не бiльше трьох рокiв.
Звiльнення учнiв iз навчально-виховних закладiв соцiальної реабiлiтацiї провадиться достроково або пiсля закiнчення термiну перебування.
Неповнолiтнi, звiльненi iз загальноосвiтнiх шкiл соцiальної реабiлiтацiї, направляються директором школи до батькiв (усиновителiв) або опiкунiв (пiклувальникiв), а тi, якi не мають батькiв (усиновителiв) або опiкунiв (пiклувальникiв), - до вiдповiдних навчально-виховних закладiв загального типу.
Неповнолiтнi, звiльненi з професiйних училищ соцiальної реабiлiтацiї, направляються директором училища, як правило, за мiсцем проживання для працевлаштування за набутою спецiальнiстю, а в окремих випадках - до iншої мiсцевостi за умови письмового пiдтвердження вiдповiдної служби у справах неповнолiтнiх або державної служби зайнятостi про можливiсть працевлаштування та забезпечення житлом неповнолiтнього у цiй мiсцевостi.
Дострокове звiльнення неповнолiтнiх iз загальноосвiтнiх шкiл та професiйних училищ соцiальної реабiлiтацiї провадиться судом за мiсцезнаходженням закладу за клопотанням ради школи чи училища.
Школи соцiальної реабiлiтацiї та професiйнi училища соцiальної реабiлiтацiї створюються вiдповiдно до законодавства. (частина 11 статтi 8 у редакцiї Закону N 864-XIV вiд 08.07.99 р.)
 prev Стаття 7. Приймальники-розподільники для неповнолітніх
 next Стаття 9. Центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх