За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Виправно-трудовий кодекс України (витяг)
:: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Виправно-трудовий кодекс України (витяг)

Стаття 8.

Правове становище осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі і виправних робіт без позбавлення волі

Особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі і виправних робіт без позбавлення волі, несуть обов'язки і користуються правами, встановленими законодавством для громадян України, з обмеженнями, що передбачені законодавством для засуджених, а також випливають з вироку суду і режиму, встановленого цим Кодексом для відбування покарання даного виду.

Правове становище іноземних громадян і осіб без громадянства, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі і виправних робіт без позбавлення волі, визначається законодавством України, що встановлює права та обов'язки цих осіб під час їх перебування на території України, з обмеженнями, що передбачені законодавством для засуджених, а також випливають з вироку суду та режиму, встановленого цим Кодексом для відбування покарання даного виду. ( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5082-10 від 15.04.83; Законом N 2857-12 від 15.12.92 )

Стаття 94.

Види виправних робіт без позбавлення волі Виправні роботи без позбавлення волі відбуваються у відповідності з вироком суду за місцем роботи засудженого або в інших місцях, що їх визначають органи, які виконують цей вид покарання, але в районі проживання засудженого, з врахуванням його працездатності і, по можливості, спеціальності. Щодо неповнолітнього, крім того, враховується необхідність забезпечення належного нагляду за його поведінкою і здобуттям ним виробничої кваліфікації. Виправні роботи без позбавлення волі відбуваються на державних і громадських підприємствах, в установах і організаціях.

Стаття 95.

Відбування виправних робіт за місцем роботи

Особа, засуджена до виправних робіт за місцем роботи, залишається працювати на підприємстві, в установі або в організації, де вона працювала до засудження на тій же посаді або роботі, крім випадків, передбачених частиною першою статті 30 Кримінального кодексу України ( 2001-05, 2002-05 ). Переведення цих осіб на іншу посаду або роботу може провадитися на загальних підставах, передбачених законодавством про працю. Якщо засуджений на момент звернення вироку до виконання не працює, органи, які виконують цей вид покарання, пропонують засудженому в п'ятнадцятиденний строк влаштуватися на роботу і, при необхідності, допомагають йому в працевлаштуванні. ( Стаття 95 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5082-10 від 15.04.83 )

Стаття 96.

Відбування виправних робіт в інших місцях Засуджений до виправних робіт в інших місцях підлягає звільненню з підприємства, установи чи організації, де він працює, і не пізніше десятиденного строку направляється органами, що виконують цей вид покарання, для роботи на інше підприємство, в установу чи в організацію. Виправні роботи в інших місцях відбуваються засудженим в межах населеного пункту, де він проживає, або в місцевості, звідки він має можливість щоденно повертатися до місця постійного проживання.

Стаття 97.

Обчислення строку відбування виправних робіт без позбавлення волі

Строк відбування виправних робіт без позбавлення волі обчислюється місяцями і днями, протягом яких засуджений працював і з його заробітку провадились відрахування. Число днів, відроблених засудженим, повинно бути не менше числа робочих днів, що припадають на встановлений судом календарний строк покарання. Якщо засуджений не відробив зазначеної кількості робочих днів і відсутні підстави, передбачені цим Кодексом, для зарахування невідроблених днів у строк покарання, відбування виправних робіт продовжується до повного відроблення засудженим належної кількості робочих днів. В строк відбування виправних робіт без позбавлення волі також зараховується: - час, протягом якого засуджений не працював з поважних причин і йому у відповідності з законом виплачувалася заробітна плата; - час, проведений у відпустці у зв'язку з вагітністю і родами, час, наданий для догляду за хворим, а також час хвороби, крім випадків, коли допомога по тимчасовій непрацездатності не виплачується у зв'язку із захворюванням внаслідок сп'яніння або дій, пов'язаних із сп'янінням; - час, протягом якого засудженим колгоспникам в силу об'єктивних умов не надавалася робота, якщо при цьому загальна кількість відроблених днів була не меншою від встановленого по господарству для колгоспників мінімуму на рік чи по окремих його періодах. Якщо в період відбування виправних робіт без позбавлення волі засудженого буде піддано адміністративному стягненню за нове правопорушення або до нього буде застосовано як запобіжний захід взяття під варту, час відбування адміністративного стягнення і тримання під вартою в строк відбування виправних робіт не зараховується.

Стаття 98.

Виконання вироків до виправних робіт без позбавлення волі Виправлення і перевиховання осіб, які відбувають виправні роботи без позбавлення волі, здійснюється на основі їх участі в суспільно корисній праці. Контроль за поведінкою засуджених і проведення з ними виховної роботи здійснюють трудові колективи підприємств, установ і організацій за місцем відбування покарання.

Засуджені до виправних робіт без позбавлення волі зобов'язані додержувати встановленого цим Кодексом порядку відбування покарання, з'являтися за викликом до органів, які виконують цей вид покарання. В разі невиконання цієї вимоги без поважних причин засуджений може бути підданий приводу.

Вироки до виправних робіт без позбавлення волі приводяться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або звернення його до виконання. ( Стаття 98 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5082-10 від 15.04.83; Законом N 2857-12 від 15.12.92 )

Стаття 101.

Заміна виправних робіт без позбавлення волі більш м'яким покаранням особам, що визнані непрацездатними після винесення вироку

Щодо засуджених, визнаних непрацездатними після винесення вироку, органи, що виконують цей вид покарання, порушують перед судом клопотання про заміну виправних робіт без позбавлення волі іншим, більш м'яким видом покарання. До вирішення судом цього питання зазначені особи до відбування виправних робіт без позбавлення волі не залучаються.

Стаття 102.

Відрахування із заробітку засуджених до виправних робіт без позбавлення волі

Із заробітку засуджених до виправних робіт без позбавлення волі провадяться відрахування в доход держави протягом строку відбування покарання в розмірах, встановлених вироком суду. Відрахування провадяться за місцем роботи засудженого з усієї суми заробітку, без виключення з цих сум податків та інших платежів, а також незалежно від наявності претензій до засудженого за виконавчими документами.

З осіб, які працюють за сумісництвом, відрахування в розмірі, встановленому вироком, провадяться за кожним робочим місцем роботи. Відрахування не провадяться: з пенсій і допомоги, одержуваної в порядку соціального забезпечення і соціального страхування; з виплат одноразового характеру і не передбачених системою заробітної плати; із сум, що виплачуються у вигляді компенсації за витрати, пов'язані з відрядженнями, та інших компенсаційних витрат.

При проведенні відрахувань із заробітку засуджених колгоспників в цей заробіток включається як грошова, так і натуральна частина їх прибутків. Натуральна частина прибутків, утримана з засуджених, залишається в розпорядженні колгоспу, а її вартість за державними закупівельними цінами перераховується в доход держави. Відраховані грошові суми перераховуються в доход держави щомісячно в день видачі гарантованої заробітної плати. Відрахування з прибутків у їх натуральній частині провадяться в міру її надходження і при кінцевому розрахунку - за підсумками господарського року.

У випадках, коли вирок, що передбачає виправні роботи без позбавлення волі, скасований із закриттям справи, а також само у випадках винесення виправдувального вироку після скасування попереднього вироку в порядку нагляду особи, відносно якої справу закрито або винесено виправдувальний вирок, повністю повертаються відраховані з її заробітку суми. ( Стаття 102 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5082-10 від 15.04.83 )

Стаття 103.

Трудовий стаж засуджених до виправних робіт без позбавлення волі

Час відбування виправних робіт без позбавлення волі до загального і безперервного трудового стажу засудженого не зараховується, про що робиться запис у його трудовій книжці. При умові сумлінної роботи і зразкової поведінки в період відбування виправних робіт без позбавлення волі цей час може бути включений в загальний трудовий стаж особи, яка відбула покарання, на підставі рішення суду в порядку, встановленому кримінально-процесуальним законодавством України.

Стаття 104.

Порядок звільнення з роботи за власним бажанням засуджених до виправних робіт без позбавлення волі Протягом строку відбування виправних робіт без позбавлення волі забороняється звільнення засуджених з роботи за власним бажанням без дозволу органів, які відають виконанням цього виду покарання. Дозвіл надається після перевірки обгрунтованості заяви засудженого. Відмова в дозволі на звільнення повинна бути мотивована. Вона може бути оскаржена вищестоящій службовій особі.

Стаття 105.

Відпустки і допомога засудженим до виправних робіт без позбавлення волі

Засудженим до виправних робіт без позбавлення волі під час відбування покарання чергова відпустка не надається. Інші види відпусток надаються засудженим відповідно до законодавства про працю. Час відбування покарання в стаж, що дає право на відпустку, на одержання пільг і надбавок до заробітної плати, не включається.

Особам, які відбувають виправні роботи без позбавлення волі, допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і родами обчислюється із заробітку, що залишається після відрахувань, встановлених вироком суду. [І

Стаття 114. Порядок звільнення від відбування виправних робіт без позбавлення волі В день закінчення строку відбування виправних робіт без позбавлення волі, вирахуваного відповідно до статті 97 цього Кодексу, а при звільненні від відбування покарання за іншими підставами, передбаченими статтею 108 цього Кодексу, - з дня прийняття рішення про звільнення відрахування із заробітної плати засудженого припиняються, і всі обмеження щодо нього, пов'язані з відбуванням покарання, скасовуються. Орган, що відає виконанням цього виду покарання, зобов'язаний в день закінчення строку покарання, а при звільненні від відбування покарання за іншими підставами - не пізніше доби з моменту одержання документів про звільнення довести до відома звільненого і одночасно адміністрації підприємства, установи чи організації за місцем його роботи про припинення відрахувань із заробітної плати і скасування щодо нього обмежень, пов'язаних з відбуванням покарання.

Звільненому видається довідка встановленого зразка, де зазначається підстава звільнення.