За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Положення про порядок і умови виконання і кримінальних покарань, не зв'язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених
29.06.1984. :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Положення про порядок і умови виконання і кримінальних покарань, не зв'язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОНАННЯ І КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ, НЕ ЗВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХОДАМИ ВИПРАВНО-ТРУДОВОГО ВПЛИВУ НА ЗАСУДЖЕНИХ

Затверджене Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 29 червня 1984р. №10 (ВВР УРСР. - 1984. - № 27. - Ст. 511)

(Витяг)

Стаття 11. Звернення до виконання вироку про призначення штрафу Суд, який постановив вирок, пропонує засудженому добровільно внести до державної трудової ощадної каси або установи Державного банку СРСР суму штрафу в місячний строк і попереджає його, що в разі несплати штрафу його буде стягнуто в примусовому порядку. Сплату штрафу може бути відстрочено або розстрочено в порядку, встановленому статтею 405 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР.

Стаття 12. Примусове стягнення штрафу У разі несплати засудженим штрафу в установлений строк виконання покарання у виг-ляді штрафу провадиться примусово в порядку і в строки, передбачені статтею 362 Ци-вільного процесуального кодексу Української РСР, на підставі виконавчого листа, вида-ного судом, який постановив вирок. Стягнення штрафу звертається на особисте майно засудженого, а також на його час-тку в спільній власності. Звернення стягнення на заробітну плату чи інший заробіток, пенсію або стипендію за-судженого провадиться в разі відсутності у нього майна або недостатності цього майна для повного стягнення штрафу. Стягнення на майно засудженого не звертається, якщо розмір стягнення не перевищує 20 процентів місячної заробітної плати чи іншого заробітку, пенсії або стипендії, на які за законом може бути звернене стягнення. При стягненні штрафу не може бути вилучено майно, що не підлягає конфіскації відпо-відно до Переліку, що міститься в додатку до Кримінального кодексу Української РСР.

Стаття 13. Орган, який викинує покарання у вигляді штрафу Виконання покарання у вигляді штрафу як основного покарання або додаткового по-карання при умовному засудженні провадиться судовими виконавцями, які перебувають при районних (міських) народних судах за місцем проживання, або за місцем роботи за-судженого, або за місцем знаходження його майна. Виконання покарання у вигляді штрафу як додаткового покарання до позбавлення волі, заслання, вислання, а також при умовному засудженні до позбавлення волі з обов'язковим залученням до праці провадиться судовими виконавцями, які перебувають при районних (міських) народних судах за місцем проживання, або за місцем роботи засудженого, або за місцем знаходження його майна, або за місцем відбування засудженим основного покарання.

Стаття 14. Наслідки злісного ухилення від виконання покарання у вигляді штрафу У разі злісного ухилення засудженого від сплати штрафу, призначеного як основне покарання, суд за поданням судового виконавця, або з своєї ініціативи може замінити несплачену суму штрафу покаранням у вигляді виправних робіт без позбавлення волі з розрахунку один місяць виправних робіт за двадцять карбованців штрафу, але на строї не більше двох років у порядку, передбаченому законодавством Союзу РСР і статтею41Кримінально-процесуального кодексу Української РСР.

Стаття 15. Заміна штрафу при неможливості його сплати Якщо при виконанні вироку про призначення штрафу буде встановлено неможливість його сплати, суд може постановити про заміну штрафу громадською доганою в порядку, передбаченому статтею 410 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР.

Стаття 16. Закінчення виконавчих дій Виконавчий лист з відміткою про виконання вироку про стягнення штрафу повертаєть- ся судові, який постановив вирок.