За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
Стаття 7. Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 7. Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі

1. Винахiд вiдповiдає умовам патентоздатностi, якщо вiн є новим, має винахiдницький рiвень i є промислово придатним.
2. Корисна модель вiдповiдає умовам патентоздатностi, якщо вона є новою i промислово придатною.
3. Винахiд (корисна модель) визнається новим, якщо вiн не є частиною рiвня технiки. Об'єкти, що є частиною рiвня технiки, для визначення новизни винаходу повиннi враховуватися лише окремо.
4. Рiвень технiки включає всi вiдомостi, якi стали загальнодоступними у свiтi до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено прiоритет, до дати її прiоритету.
5. Рiвень технiки включає також змiст будь-якої заявки на видачу в Українi патенту (у тому числi мiжнародної заявки, в якiй зазначена Україна) у тiй редакцiї, в якiй цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено прiоритет, то дата прiоритету) передує тiй датi, яка зазначена у частинi четвертiй цiєї статтi, i що вона була опублiкована на цю дату чи пiсля цiєї дати.
6. На визнання винаходу (корисної моделi) патентоздатним не впливає розкриття iнформацiї про нього винахiдником або особою, яка одержала вiд винахiдника прямо чи опосередковано таку iнформацiю, протягом 12 мiсяцiв до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено прiоритет, до дати її прiоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття iнформацiї покладається на особу, заiнтересовану у застосуваннi цiєї частини.
7. Винахiд має винахiдницький рiвень, якщо для фахiвця вiн не є очевидним, тобто не випливає явно iз рiвня технiки. При оцiнцi винахiдницького рiвня змiст заявок, зазначених у частинi п'ятiй цiєї статтi, до уваги не береться.
8. Винахiд (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловостi або в iншiй сферi дiяльностi.
 prev Стаття 6. Умови надання правової охорони
 next Розділ III ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ