За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
Стаття 9. Право роботодавця
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 9. Право роботодавця

1. Право на одержання патенту на службовий винахiд (корисну модель) має роботодавець винахiдника.
2. Винахiдник подає роботодавцю письмове повiдомлення про створений ним службовий винахiд (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделi) достатньо ясно i повно.
3. Роботодавець повинен протягом чотирьох мiсяцiв вiд дати одержання вiд винахiдника повiдомлення подати до Установи заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання iншiй особi або прийняти рiшення про збереження службового винаходу (корисної моделi) як конфiденцiйної iнформацiї. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахiдником письмовий договiр щодо розмiру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди вiдповiдно до економiчної цiнностi винаходу (корисної моделi) i (або) iншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.
4. Якщо роботодавець не виконає зазначених у частинi третiй цiєї статтi вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахiд (корисну модель) переходить до винахiдника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання лiцензiї.
5. Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделi) як конфiденцiйної iнформацiї у разi його невикористання не повинен перевищувати чотирьох рокiв. У протилежному випадку право на одержання патенту на службовий винахiд (корисну модель) переходить до винахiдника чи його правонаступника.
6. Спори щодо умов одержання винахiдником службового винаходу (корисної моделi) винагороди та її розмiру вирiшуються у судовому порядку.
 prev Стаття 8. Право винахідника
 next Стаття 10. Право правонаступника