За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Розділ I. Загальні положення. Глава 1. Основні положення (статті з 1 по 15)
02.01.1964. :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Розділ I. Загальні положення. Глава 1. Основні положення (статті з 1 по 15)

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 374. Черговість задоволення вимог

Із сум, стягнутих судовим виконавцем з боржника, в першу чергу покриваються витрати по виконанню, а решта суми надходить на задоволення вимог стягувачів. Сума, що залишилась після задоволення всіх вимог, повертається боржникові.

Суми, стягнуті з боржника і належні до перерахування стягувачам, зараховуються судовим виконавцем на депозитний рахунок суду, а потім видаються або перераховуються в установленому порядку.

Суми, належні до зарахування в доход держави, вносяться судовим виконавцем безпосередньо у відповідні установи Національного банку України.

Суми, стягнуті на користь осіб, які проживають за кордоном, перераховуються стягувачеві в установленому порядку.

При недостатності стягненої з боржника суми для задоволення всіх вимог за виконавчими документами ця сума розподіляється між стягувачами в такій черговості:

у першу чергу задовольняються:

забезпечені заставою вимоги про стягнення з вартості заставленого майна;

у другу чергу задовольняються:

1) вимоги про стягнення аліментів;

2) вимоги робітників і службовців, що випливають з трудових правовідносин;

3) вимоги членів колгоспів, зв'язані з їх працею в колгоспі;

4) вимоги про оплату поданої адвокатом юридичної допомоги;

5) вимоги про виплату винагороди за використання творів у галузі науки, літератури і мистецтва, а також об'єктів права інтелектуальної власності, на які видано охоронні документи;

6) вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку з втратою годувальника.

Після повного задоволення зазначених вимог задовольняються вимоги по соціальному страхуванню і вимоги громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх майну злочином або адміністративним правопорушенням;

у третю чергу задовольняються:

1) вимоги по податках і неподаткових платежах до бюджету;

2) вимоги органів державного страхування по обов'язковому страхуванню;

3) вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної злочином або адміністративним правопорушенням державним підприємствам, установам, організаціям, колгоспам, іншим кооперативним організаціям, їх об'єднанням, іншим громадським організаціям;

у четверту чергу задовольняються:

не забезпечені заставою вимоги державних підприємств, установ, організацій, колгоспів, інших кооперативних організацій, їх об'єднань, інших громадських організацій;

у п'яту чергу задовольняються:

всі інші вимоги:

Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного погашення вимог попередньої черги.

При недостатності стягненої суми для повного задоволення всіх вимог однієї черги ці вимоги задовольняються пропорціонально належній кожному стягувачеві сумі. ( Стаття 374 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2994-10 від 11.01.82; Законами N 2857-12 від 15.12.92, N 3179-12 від 05.05.93, 75/95-ВР від 28.02.95 )

Стаття 375. Правила про привілеєве задоволення вимог про стягнення

Законодавством України можуть встановлюватись правила про привілеєве задоволення вимог про стягнення, зв'язаних з діяльністю організацій залізничного, морського, річкового, повітряного транспорту, зв'язку та кредитних установ. Законодавством України можуть в окремих випадках встановлюватись правила про привілеєве задоволення інших вимог.

Стаття 377. Черговість виконання вироку в частині конфіскації майна

Реалізація майна боржника при виконанні вироку суду в частині конфіскації майна провадиться після задоволення всіх пред'явлених до боржника вимог, що виникли до накладення органами попереднього слідства чи судами арешту на майно засудженого. ( Стаття 377 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1461-10 від 23.01.81 )

( Стаття 375 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2994-10 від 11.01.82; Законом N 2857-12 від 15.12.92 )