За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
Стаття 6. Підстави для відмови в наданні правової охорони
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 6. Підстави для відмови в наданні правової охорони

1. Згiдно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, якi зображують:
державнi герби, прапори та емблеми;
офiцiйнi назви держав;
емблеми, скороченi або повнi найменування мiжнародних мiжурядових органiзацiй;
офiцiйнi контрольнi, гарантiйнi та пробiрнi клейма, печатки;
нагороди та iншi вiдзнаки.
Такi позначення можуть бути включенi до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода вiдповiдного компетентного органу або їх власникiв.
2. Згiдно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, якi:
не мають розрiзняльної здатностi;
є загальновживаними як позначення товарiв i послуг певного виду;
вказують на вид, якiсть, кiлькiсть, властивостi, призначення, цiннiсть товарiв i послуг, а також на мiсце i час виготовлення чи збуту товарiв або надання послуг;
є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
є загальновживаними символами i термiнами.
Позначення, вказанi в абзацах 2, 3, 4, 6 цього пункту, можуть бути внесенi до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домiнуючого положення в зображеннi знака.
3. Не можуть бути зареєстрованi як знаки позначення, якi є тотожними або схожими настiльки, що їх можна сплутати з:
знаками, ранiше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацiю в Українi на iм'я iншої особи для однорiдних товарiв i послуг;
знаками iнших осiб, якщо цi знаки охороняються без реєстрацiї на пiдставi мiжнародних договорiв, учасником яких є Україна;
фiрмовими найменуваннями, що вiдомi в Українi i належать iншим особам, якi одержали право на них до дати подання до Вiдомства заявки щодо однорiдних товарiв i послуг;
найменуваннями мiсць походження, крiм випадкiв, коли вони включенi до знака як елементи, що не охороняються, i зареєстрованi на iм'я осiб, якi мають право користуватися такими найменуваннями;
сертифiкацiйними знаками, зареєстрованими у встановленому порядку.
5. Не реєструються як знаки позначення, якi вiдтворюють:
промисловi зразки, права на якi належать в Українi iншим особам;
назви вiдомих в Українi творiв науки, лiтератури i мистецтва або цитати i персонажi з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власникiв авторського права або їх правонаступникiв;
прiзвища, iмена, псевдонiми та похiднi вiд них, портрети i факсимiле вiдомих в Українi осiб без їх згоди;
4. Згiдно з цим Законом не може бути зареєстровано як знак таке позначення, яке добросовiсно використовувалося до 1 сiчня 1992 року двома i бiльше юридичними особами для позначення однорiдних товарiв.
4. Не реєструються як знаки позначення, якi вiдтворюють:
промисловi зразки, права на якi належать в Українi iншим особам;
назви вiдомих в Українi творiв науки, лiтератури i мистецтва або цитати i персонажi з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власникiв авторського права або їх правонаступникiв;
прiзвища, iмена, псевдонiми та похiднi вiд них, портрети i факсимiле вiдомих в Українi осiб без їх згоди.
 prev Стаття 5. Умови надання правової охорони