За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
Стаття 7. Заявка
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 7. Заявка

1. Особа, яка бажає одержати свiдоцтво, подає до Вiдомства заявку.
2. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах iнтелектуальної власностi або iншу довiрену особу.
3. Заявка повинна стосуватися одного знака.
4. Заявка складається українською мовою i повинна мiстити:
заяву про реєстрацiю знака;
зображення позначення, що заявляється;
перелiк товарiв i послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Мiжнародною класифiкацiєю товарiв i послуг для реєстрацiї знакiв.
5. У заявi про реєстрацiю знака необхiдно вказати заявника (заявникiв) та його адресу.
6. Якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольорiв як розрiзняльної ознаки свого знака, то вiн зобов'язаний:
заявити про це i вказати в заявi колiр чи поєднання кольорiв, охорону яких вiн просить;
подати в заявцi кольоровi зображення вказаного знака. Кiлькiсть примiрникiв таких зображень встановлюється Вiдомством.
7. Iншi вимоги до документiв заявки визначаються Вiдомством.
8. За подання заявки сплачується збiр. Документ про сплату збору повинен надiйти до Вiдомства разом з заявкою або протягом двох мiсяцiв вiд дати подання заявки.
 next Стаття 8. Дата подання заявки