За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про охорону прав на промислові зразки
Стаття 11. Заявка
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 11. Заявка

1. Особа, яка бажає одержати патент i має на це право, подає до Вiдомства заявку.
2. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах iнтелектуальної власностi або iншу довiрену особу.
3. Заявка повинна стосуватися одного промислового зразка i може мiстити його варiанти (вимога єдностi).
4. Заявка складається українською мовою i повинна мiстити:
заяву про видачу патенту;
комплект фотографiй з зображенням виробу (його макета, малюнка), що дають повне уявлення про зовнiшнiй вигляд виробу;
опис промислового зразка;
креслення, схему, карту (якщо необхiдно).
5. У заявi про видачу патенту необхiдно вказати заявника (заявникiв) i його адресу, а також автора (авторiв).
Автор має право вимагати, щоб його не згадували як такого в будь-якiй публiкацiї Вiдомства, зокрема у вiдомостях про заявку чи патент.
6. Заявка повинна розкривати суть промислового зразка досить ясно i повно, щоб його змiг здiйснити фахiвець у зазначенiй галузi.
7. Iншi вимоги до документiв заявки визначаються Вiдомством.
8. За подання заявки сплачується збiр. Документ про сплату збору повинен надiйти до Вiдомства разом з заявкою або протягом двох мiсяцiв вiд дати подання заявки.
 prev Розділ IV ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ
 next Стаття 12. Дата подання заявки