За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про охорону праці
Стаття 45. Основні повноваження і права органів державного нагляду за охороною праці
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 45. Основні повноваження і права органів державного нагляду за охороною праці

Органи державного нагляду за охороною працi не залежать вiд будь-яких господарських органiв, об'єднань громадян, полiтичних формувань, мiсцевих державних адмiнiстрацiй i Рад народних депутатiв та дiють вiдповiдно до положень, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Посадовi особи органiв державного нагляду за охороною працi (державнi iнспектори) мають право:
безперешкодно в будь-який час вiдвiдувати пiдконтрольнi пiдприємства для перевiрки дотримання законодавства про охорону працi, одержувати вiд власника необхiднi пояснення, матерiали та iнформацiю з даних питань;
надсилати керiвникам пiдприємств, а також їх посадовим особам, керiвникам структурних пiдроздiлiв Ради Мiнiстрiв Республiки Крим, мiсцевих Рад народних депутатiв, мiнiстерств та iнших центральних органiв державної виконавчої влади обов'язковi для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень i недолiкiв в галузi охорони працi;
зупиняти експлуатацiю пiдприємств, окремих виробництв, цехiв, дiльниць, робочих мiсць i обладнання до усунення порушень вимог щодо охорони працi, якi створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;
притягати до адмiнiстративної вiдповiдальностi працiвникiв, винних у порушеннi законодавчих та iнших нормативних актiв про охорону працi;
надсилати власникам, керiвникам пiдприємств подання про невiдповiднiсть окремих посадових осiб займанiй посадi, передавати в необхiдних випадках матерiали органам прокуратури для притягнення їх до кримiнальної вiдповiдальностi.
Органи державного нагляду за охороною працi встановлюють порядок опрацювання i затвердження власниками положень, iнструкцiй та iнших актiв про охорону працi, що дiють на пiдприємствах, розробляють типовi документи з цих питань.
Власник повинен безплатно створити необхiднi умови для роботи представникiв органiв державного нагляду за охороною працi.
Посадовi особи органiв державного нагляду за охороною працi несуть вiдповiдальнiсть за виконання покладених на них обов'язкiв згiдно iз законодавством.
 prev Стаття 44. Органи державного нагляду за охороною праці
 next Стаття 46. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці