За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про підприємництво
Стаття 2. Суб'єкти підприємницької діяльності
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 2. Суб'єкти підприємницької діяльності

Суб'єктами пiдприємницької дiяльностi (пiдприємцями) можуть бути:
громадяни України, iнших держав, особи без громадянства, не обмеженi законом у правоздатностi або дiєздатностi;
юридичнi особи всiх форм власностi, встановлених Законом України "Про власнiсть"; Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України (абзац 2 частини 1 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 1807-III вiд 08.06.2000 р.) юридичнi особи всiх форм власностi, встановлених Законом України "Про власнiсть". (частину 1 статтi 1 доповнено абзацом 4 згiдно iз Законом N 1807-III вiд 08.06.2000 р.)
об'єднання юридичних осiб, що здiйснюють дiяльнiсть в Українi на умовах угоди про розподiл продукцiї. Щодо юридичних осiб та громадян, для яких пiдприємницька дiяльнiсть не є основною, цей Закон застосовується до тiєї частини їх дiяльностi, яка за своїм характером є пiдприємницькою.
Не допускається заняття пiдприємницькою дiяльнiстю таких категорiй громадян: вiйськовослужбовцiв, службових осiб органiв прокуратури, суду, державної безпеки, внутрiшнiх справ, державного арбiтражу, державного нотарiату, а також органiв державної влади i управлiння, якi покликанi здiйснювати контроль за дiяльнiстю пiдприємств.
Особи, яким суд заборонив займатися певною дiяльнiстю, не можуть бути зареєстрованi як пiдприємцi з правом здiйснення вiдповiдного виду дiяльностi до закiнчення термiну, встановленого вироком суду.
Особи, якi мають непогашену судимiсть за крадiжки, хабарництво та iншi корисливi злочини, не можуть бути зареєстрованi як пiдприємцi, не можуть виступати спiвзасновниками пiдприємницької органiзацiї, а також займати в пiдприємницьких товариствах та їх спiлках (об'єднаннях) керiвнi посади i посади, пов'язанi з матерiальною вiдповiдальнiстю.
 prev Стаття 1. Підприємництво в Україні
 next Стаття 3. Свобода підприємницької діяльності