За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про податок на додану вартість
Стаття 10. Відповідальність платників податку та контроль за його справлянням
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 10. Відповідальність платників податку та контроль за його справлянням

10.1. Платники податку несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть i своєчаснiсть обчислення та внесення податку до бюджету вiдповiдно до законодавства України. (абзац 2 пункту 10.1 статтi 10 змiнено згiдно iз Законом України N 794/97-ВР вiд 30.12.97 р.) (пункт 10.1 статтi 10 доповнено абзацом 2 згiдно iз Законом N 644/97-ВР вiд 19.11.97 р.)
У разi вiдмови продавця у видачi покупцю податкової накладної продавець зобов'язаний зменшити суму податкового кредиту поточного податкового перiоду на суму податку, сплачену при продажу товару (робiт, послуг).
10.2. Контроль за нарахуванням i внесенням податку до бюджету здiйснюють податковi органи, а за справлянням i перерахуванням податку до бюджету пiд час ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України - митнi органи в порядку, узгодженому з центральним податковим органом України. Порядок внесення податку на додану вартiсть до бюджету при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. (пункт 10.2 статтi 10 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 550/97-ВР вiд 26.09.97 р.)
Вiдповiдальнiсть платникiв податку за порушення строкiв нарахування та внесення до бюджету податку або порядку звiтування, а також порядок оскарження рiшень податкових органiв встановлюються вiдповiдно до положень Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Штрафнi санкцiї за результатами дiяльностi за перiод з 1 жовтня по 31 грудня 1997 року не застосовуються.
10.3. Правила податкового облiку встановлюються центральним податковим органом України. N 277-XIV вiд 20.11.98 р.) (згiдно iз Законами: N 25/98-ВР вiд 15.01.98 р., (дiю статтi 10 зупинено для сiльськогосподарських товаровиробникiв - учасникiв експерименту щодо запровадження єдиного (фiксованого) податку на територiї Глобинського району Полтавської областi в частинi всiх операцiй, що є об'єктом оподаткування, крiм операцiй з продажу продукцiї власного виробництва такими сiльськогосподарськими товаровиробниками)
 prev Стаття 9. Реєстрація осіб як платників податку на додану вартість
 next Стаття 11. Прикінцеві положення