За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про пожежну безпеку
Стаття 8. Вивчення правил пожежної безпеки
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 8. Вивчення правил пожежної безпеки

У загальноосвiтнiх i професiйних навчально-виховних закладах, вищих навчальних закладах, навчальних закладах пiдвищення квалiфiкацiї i перепiдготовки кадрiв органiзовується вивчення правил пожежної безпеки на виробництвi та в побутi, а також навчання дiй на випадок пожежi.
У дитячих дошкiльних закладах проводиться виховна робота, спрямована на запобiгання пожежам вiд дитячих пустощiв з вогнем i виховання у дiтей бережливого ставлення до нацiонального багатства.
Мiсцевi органи державної виконавчої влади, органи мiсцевого та регiонального самоврядування, житловi установи та органiзацiї зобов'язанi за мiсцем проживання органiзовувати навчання населення правил пожежної безпеки в побутi та громадських мiсцях.
Усi працiвники пiд час прийняття на роботу i щорiчно за мiсцем роботи проходять iнструктажi з питань пожежної безпеки вiдповiдно до Типового положення, затверджуваного Мiнiстерством внутрiшнiх справ України.
Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з пiдвищеною пожежною небезпекою, повиннi попередньо пройти спецiальне навчання (пожежно-технiчний мiнiмум). Працiвники, зайнятi на роботах з пiдвищеною пожежною небезпекою, один раз на рiк проходять перевiрку знань вiдповiдних нормативних актiв з пожежної безпеки, а посадовi особи до початку виконання своїх обов'язкiв i перiодично (один раз на три роки) проходять навчання i перевiрку знань з питань пожежної безпеки.
Перелiк посад i порядок органiзацiї навчання визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Допуск до роботи осiб, якi не пройшли навчання, iнструктаж i перевiрку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.
Програми навчання з питань пожежної безпеки мають погоджуватися з органами державного пожежного нагляду.
 prev Стаття 7. Державний пожежний нагляд
 next Стаття 9. Погодження нормативних, нормативно-технічних документів і проектної документації