За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про практику призначення судами кримінального покарання
22.12.1995. :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про практику призначення судами кримінального покарання

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

N 22 від 22.12.95

Про практику призначення судами кримінального покарання

5. Враховуючи, що ч.1 ст.46-1 КК ( 2001-05 ) може бути застосована лише до особи, яка вперше засуджується до позбавлення волі, суд не вправі відстрочити виконання вироку особі, яка раніше вже засуджувалась до позбавлення волі строком до трьох років, в тому числі умовно, умовно з обов'язковим залученням до праці чи з відстрочкою виконання вироку, якщо судимість не знята або не погашена у встановленому законом порядку.

Разом з тим відповідно до ч.3 ст.46-1 КК попередня судимість вагітної жінки і жінки, яка має дитину віком до трьох років, сама по собі не є перешкодою для застосування відстрочки виконання вироку. Таким жінкам виконання вироку може бути відстрочено при засудженні їх на строк до п'яти років позбавлення волі або до більш м'якого виду покарання за вчинення тяжкого злочину, а за нетяжкий злочин - незалежно від строку або виду покарання. рання за вчинення тяжкого злочину, а за нетяжкий злочин - незалежно від строку або виду покарання.

(абзац 2 пункту 5 змінено згідно з постановою Пленуму Верховного Суду від 03.12.97 р. N 12)

Судам слід мати на увазі, що ч.1 ст.46-1 КК передбачено відстрочку виконання вироку особі, яка засуджується лише до позбавлення волі, а тому суд не вправі відстрочити виконання вироку особі, яка засуджується до інших видів покарання.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 46-1 КК виконання вироку щодо особи, засудженої до основного й додаткового покарань, може бути відстрочено як щодо основного й додаткового (крім штрафу) покарань, так і лише щодо основного покарання з обов'язковим зазначенням про це в резолютивній частині вироку. Відстрочка виконання вироку лише щодо додаткових покарань, а також щодо штрафу, призначеного на підставі ч. 1 ст. 46-1 КК, не допускається.

(пункт 5 доповнено новим абзацом 5 згідно з постановою

Пленуму Верховного Суду від 03.12.97 р. N 12

При відстрочці виконання вироку суд, крім передбаченого ч. 1 ст. 46-1 КК штрафу, може призначити додаткові покарання у вигляді конфіскації майна, позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового або спеціального звання, рангу, чину, кваліфікаційного класу, позбавлення батьківських прав

(абзац 4 пункту 5 змінено згідно з постановою Пленуму Верховного Суду від 26.05.99 р. N 7)

(пункт 5 доповнено новим абзацом 4 згідно з постановою Пленуму Верховного Суду від 03.12.97 р. N 12)

За змістом ч. 1 ст. 46-1 КК суд може застосувати відстрочку виконання вироку щодо осіб, які вперше (окрім жінок, що є вагітними або мають дітей у віці до трьох років) засуджуються до позбавлення волі на строк до трьох років, лише одночасно з призначенням штрафу в межах від десяти до двохсот, а за корисливі злочини - в межах від сорока до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до вимог ст.46-1 КК виконання вироку щодо особи, засудженої до основного і додаткового покарання, може бути відстрочено як стосовно основного й додаткового покарання разом, так і стосовно лише основного покарання з обов'язковим зазначенням про це в резолютивній частині вироку. Відстрочка виконання вироку лише в частині додаткового покарання не допускається.

(абзац 6 пункту 5 змінено згідно з постановою Пленуму Верховного Суду від 03.12.97 р. N 12)

Приймаючи рішення про відстрочку виконання вироку, суд може покласти на засудженого передбачені ст.46-1 КК обов'язки. Перелік цих обов'язків є вичерпним і розширювальному тлумаченню не підлягає.

Відстрочка виконання вироку може бути застосована і до тієї особи, яка засуджується за злочин, вчинений до винесення вироку, виконання якого відстрочено на підставі ст.46-1 КК, якщо строк покарання, призначеного за правилами ч.3 ст.42 КК, не перевищує строків, передбачених ст.46-1 КК, і є інші підстави для її застосування.

Рішення про відстрочку виконання вироку має бути належним чином мотивоване.

Позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку не повинно призначатись підсудним, до яких з урахуванням обставин справи і даних про особу може бути застосовано покарання без позбавлення волі (наприклад, виправні роботи, штраф тощо).

Слід мати на увазі, що справа про новий злочин, вчинений після закінчення строку відстрочки виконання вироку (ст.46-1 КК) чи строку відстрочки відбування покарання (ст.46-2 КК) може бути розглянута судом лише за наявності даних про звільнення засудженого від покарання або про направлення його для відбування призначеного вироком позбавлення волі. У зв'язку з цим суди повинні вимагати від органів розслідування приєднання до справи відповідного судового рішення. За відсутності таких даних і неможливості їх одержання в судовому засіданні справа про новий злочин повинна бути повернута на додаткове розслідування.

Якщо постановою судді, що набрала законної сили, засуджений направлений для відбування позбавлення волі, призначеного вироком, виконання якого чи відбування покарання за яким було відстрочено, суд, призначивши покарання за новий злочин, зобов'язаний остаточно визначити покарання за кількома вироками. Якщо ж засуджений звільнений від покарання, то правила ст.43 КК не застосовуються.

(постанову доповнено новим пунктом 5-2 згідно з постановою Пленуму Верховного Суду від 26.05.99 р. N 7)

5-2. Застосування ст. 45 чи ст. 46-1 КК без призначення додаткового покарання у вигляді штрафу або з призначенням його в менших розмірах, ніж передбачено цими статтями, може мати місце лише за наявності підстав, визначених ст. 44 КК

(постанову доповнено новим пунктом 5-1 згідно з постановою Пленуму Верховного Суду від 26.05.99 р. N 7)

5-1. Роз'яснити судам, що іспитовий строк при умовному засудженні та строк відстрочки виконання вироку обчислюються з дня проголошення вироку незалежно від того, судом якої інстанції застосовано ст. 45 чи ст. 46-1 КК.

5-3. Вирок суду, за яким штраф призначено в порядку, передбаченому ст. 45 чи ст. 46-1 КК, виконується відповідно до вимог чинного законодавства щодо виконання судових рішень.

Роз'яснити судам, що під ухиленням від сплати штрафу як підставою для скасування умовного засудження чи відстрочки виконання вироку необхідно розуміти такі дії чи бездіяльність засудженого, які свідчать про його намір уникнути цього покарання за наявності реальної можливості сплатити штраф (відмова від внесення коштів або невнесення їх без поважних причин, приховування місця роботи, майна, джерел доходів тощо).

Питання про скасування умовного засудження або відстрочки виконання вироку у зв'язку з ухиленням від сплати штрафу суди можуть вирішувати лише за умови, що особа вчинила це діяння до закінчення іспитового строку чи строку відстрочки виконання вироку.

Розглядаючи після скінчення строку відстрочки виконання вироку подання органів, які здійснюють контроль за поведінкою засуджених, суди повинні враховувати, що тільки несплата штрафу, яка мала місце з поважних причин (за відсутності даних про ухилення), не є достатньою підставою для направлення засудженого для відбування позбавлення волі, призначеного вироком. Питання про звільнення засудженого від покарання або про направлення його для відбування призначеного вироком позбавлення волі вирішується судом відповідно до ч. 8 ст. 46-1 КК залежно від ставлення засудженого до праці чи навчання та його поведінки протягом відстрочки виконання вироку.

(постанову доповнено новим пунктом 5-3 згідно з постановою Пленуму Верховного Суду від 26.05.99 р. N 7)

15. Судам необхідно мати на увазі, що в разі визнання особи винною у вчиненні кількох злочинів, рішення про умовне засудження, а також про відстрочку виконання вироку приймається тільки після визначення остаточного покарання, виходячи з його виду і розміру. Коли особа, щодо якої були застосовані відстрочка виконання вироку або умовне засудження, вчинила до винесення вироку в першій справі інший злочин, за який вона засуджується до покарання, що належить відбувати реально, застосування принципів поглинення, часткового чи повного складання призначених покарань не допускається. За таких умов кожний вирок виконується самостійно.

16. У випадках, коли особа була засуджена до позбавлення волі умовно (ст.45 КК), з відстрочкою виконання вироку (ст.46-1 КК), або була звільнена з місць позбавлення волі умовно-достроково (статті 52, 53 КК) чи їй було відстрочено відбування покарання (ст.46-2 КК ( 2001-05 ), ст.405 КПК ( 1003-05 ) і в період іспитового строку, відстрочки виконання вироку чи відстрочки відбування покарання або строку умовно-дострокового звільнення з місць позбавлення волі вчинила новий злочин, суд зобов'язаний призначити остаточне покарання у вигляді позбавлення волі і тоді, коли за останнім вироком призначаються більш м'які види покарання, ніж позбавлення волі. Застосування статей 45, 46-1 КК в цьому випадку є неприпустимим.