За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про психіатричну допомогу
Стаття 19. Примусові заходи медичного характеру
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 19. Примусові заходи медичного характеру

Примусовi заходи медичного характеру застосовуються за рiшенням суду у випадках та в порядку, встановлених Кримiнальним, Кримiнально-процесуальним кодексами України, цим Законом та iншими законами.
За рiшенням суду застосовуються такi примусовi заходи медичного характеру:
1) надання амбулаторної психiатричної допомоги в примусовому порядку;
2) госпiталiзацiя до психiатричного закладу iз звичайним наглядом;
3) госпiталiзацiя до психiатричного закладу з посиленим наглядом;
4) госпiталiзацiя до психiатричного закладу з суворим наглядом.
Продовження, змiна або припинення застосування примусових заходiв медичного характеру здiйснюються судом за заявою представника психiатричного закладу (лiкаря-психiатра), який надає особi таку психiатричну допомогу, на пiдставi висновку комiсiї лiкарiв-психiатрiв.
Особи, до яких застосованi примусовi заходи медичного характеру, пiдлягають огляду комiсiєю лiкарiв-психiатрiв не рiдше одного разу на 6 мiсяцiв для вирiшення питання про наявнiсть пiдстав для звернення до суду iз заявою про припинення або про змiну застосування такого заходу. У разi вiдсутностi пiдстав для припинення або змiни застосування примусового заходу медичного характеру представник психiатричного закладу (лiкар-психiатр), який надає особi таку психiатричну допомогу, направляє до суду заяву, до якої додається висновок комiсiї лiкарiв-психiатрiв, який мiстить обгрунтування про необхiднiсть продовження застосування примусового заходу медичного характеру. У разi необхiдностi продовження застосування примусового заходу медичного характеру понад 6 мiсяцiв представник психiатричного закладу (лiкар-психiатр), який надає особi таку психiатричну допомогу, повинен направити до суду за мiсцем знаходження психiатричного закладу заяву про продовження застосування примусового заходу медичного характеру. До заяви додається висновок комiсiї лiкарiв-психiатрiв, який мiстить обгрунтування про необхiднiсть продовження надання особi такої психiатричної допомоги. В подальшому продовження застосування примусового заходу медичного характеру проводиться кожного разу на строк, який не може перевищувати 6 мiсяцiв.
Питання про змiну або припинення застосування примусового заходу медичного характеру вирiшується судом у разi такої змiни стану психiчного здоров'я особи, за якої вiдпадає необхiднiсть застосування ранiше призначеного заходу або виникає необхiднiсть у призначеннi iншого примусового заходу медичного характеру.
 prev Стаття 18. Виписка особи з психіатричного закладу
 next Стаття 20. Експертиза психічного стану особи