За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Стаття 1. Мета та основні завдання Закону
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 1. Мета та основні завдання Закону

Закон спрямований на захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та розв'язання пов'язаних з нею проблем медичного i соцiального характеру, що виникли внаслiдок радiоактивного забруднення територiї.
Державна полiтика в галузi соцiального захисту потерпiлих вiд Чорнобильської катастрофи та умов проживання i працi на забруднених територiях базується на принципах:
- прiоритету життя та здоров'я людей, якi потерпiли вiд Чорнобильської катастрофи, повної вiдповiдальностi держави за створення безпечних i нешкiдливих умов працi;
- комплексного розв'язання завдань охорони здоров'я, соцiальної полiтики i використання забруднених територiй на основi нацiональних програм з цих питань та урахування iнших напрямiв економiчної та соцiальної полiтики, досягнень в галузi науки та охорони навколишнього середовища;
- соцiального захисту людей, повного вiдшкодування шкоди особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи;
- використання економiчних методiв полiпшення життя шляхом проведення полiтики пiльгового оподаткування громадян, якi постраждали вiд Чорнобильської катастрофи, та їх об'єднань;
- здiйснення заходiв щодо професiйної переорiєнтацiї та пiдвищення квалiфiкацiї постраждалого населення;
- забезпечення координацiї дiяльностi державних органiв, установ, органiзацiй та об'єднань громадян, що вирiшують рiзнi проблеми соцiального захисту постраждалого населення, а також спiвробiтництва i проведення консультацiй мiж державними органами i постраждалими (їх представниками), мiж усiма соцiальними групами пiд час прийняття рiшень з соцiального захисту на мiсцевому та державному рiвнях; - мiжнародного спiвробiтництва в галузях охорони здоров'я, соцiального захисту, охорони працi, використання свiтового досвiду органiзацiї роботи з цих питань. (стаття 1 змiнена згiдно iз Законом N 230/96-ВР вiд 06.06.96 р.)
 next Стаття 2. Визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій