За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Стаття 10. Визначення осіб, які належать до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 10. Визначення осіб, які належать до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Учасниками лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чоpнобильськiй АЕС вважаються громадяни, якi безпосередньо брали участь у будь-яких роботах, пов'язаних з усуненням самої аварiї, її наслiдкiв у зонi вiдчуження у 1986-1987 роках незалежно вiд кiлькостi робочих днiв, а у 1988-1990 роках - не менше 30 календарних днiв, у тому числi проведеннi евакуацiї людей i майна з цiєї зони, а також тимчасово направленi або вiдрядженi у зазначенi строки для виконання робiт у зонi вiдчуження, включаючи вiйськовослужбовцiв *, працiвники державних, громадських, iнших пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд їх вiдомчої пiдпорядкованостi, а також тi, хто працював не менше 14 календарних днiв у 1986 роцi на дiючих пунктах санiтарної обробки населення i дезактивацiї технiки або їх будiвництвi. Перелiк цих пунктiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. ------------------------------------ * Тут i надалi до вiйськовослужбовцiв належать: особи офiцерського складу, прапорщики, мiчмани, вiйськовослужбовцi надстрокової служби, вiйськовозобов'язанi, призванi на вiйськовi збори, вiйськовослужбовцi - жiнки, а також сержанти (старшини), солдати (матроси), якi перебувають (перебували) на дiйснiй строковiй службi у Збройних Силах, керiвний i оперативний склад органiв Комiтету державної безпеки, особи начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ, а також iнших вiйськових формувань. (стаття 10 змiнена та доповнена згiдно iз Законами: N 2532-XII вiд 1.07.92 р., N 230/96-ВР вiд 06.06.96 р.)
 prev Стаття 9. Визначення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 next Стаття 11. Визначення осіб, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи