За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Стаття 11. Визначення осіб, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 11. Визначення осіб, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи

До потерпiлих вiд Чорнобильської катастрофи належать:
1) евакуйованi iз зони вiдчуження (в тому числi особи, якi на момент евакуацiї перебували у станi внутрiшньоутробного розвитку пiсля досягнення ними повнолiття), а також вiдселенi iз зон безумовного (обов'язкового) i гарантованого добровiльного вiдселення;
2) особи, якi постiйно проживали на територiях зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровiльного вiдселення на день аварiї або прожили за станом на 1 сiчня 1993 року на територiї зони безумовного (обов'язкового) вiдселення не менше двох рокiв, а на територiї зони гарантованого добровiльного вiдселення - не менше трьох рокiв та вiдселенi або самостiйно переселилися з цих територiй;
3) особи, якi постiйно проживають або постiйно працюють чи постiйно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровiльного вiдселення за умови, що вони за станом на 1 сiчня 1993 року прожили або вiдпрацювали чи постiйно навчалися у зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення не менше двох рокiв, а у зонi гарантованого добровiльного вiдселення - не менше трьох рокiв;
4) особи, якi постiйно проживають або постiйно працюють чи постiйно навчаються на територiї зони посиленого радiоекологiчного контролю, за умови, що вони за станом на 1 сiчня 1993 року прожили або вiдпрацювали чи постiйно навчалися у цiй зонi не менше чотирьох рокiв;
5) особи, якi працювали з моменту аварiї до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днiв або не менше трьох мiсяцiв протягом 1986 - 1987 рокiв за межами зони вiдчуження на роботах з особливо шкiдливими умовами працi (за радiацiйним фактором), пов'язаними з лiквiдацiєю наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями. Перелiк видiв робiт i мiсць, де виконувалися зазначенi роботи, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Крiм осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, до потерпiлих вiд Чорнобильської катастрофи належать неповнолiтнi дiти, зазначенi у статтi 27 цього Закону. Пiсля досягнення повнолiття (в разi одруження або влаштування на роботу у передбачених чинним законодавством випадках до досягнення повнолiття - за їх бажанням вiдповiдно з часу одруження або влаштування на роботу), визначення статусу потерпiлих вiд Чорнобильської катастрофи провадиться на умовах, визначених у частинi першiй цiєї статтi. (статтю 11 змiнено згiдно iз Законами: N 2532-XII вiд 01.07.92 р., N 230/96-ВР вiд 06.06.96 р.)
 prev Стаття 10. Визначення осіб, які належать до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
 next Стаття 12. Встановлення причинного зв'язку між захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, частковою або повною втратою працездатності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і Чорнобильською катастрофою