За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Стаття 12. Встановлення причинного зв'язку між захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, частковою або повною втратою працездатності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і Чорнобильською катастрофою
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 12. Встановлення причинного зв'язку між захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, частковою або повною втратою працездатності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і Чорнобильською катастрофою

Причинний зв'язок мiж захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, частковою або повною втратою працездатностi громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, i Чорнобильською катастрофою визнається встановленим (незалежно вiд наявностi дозиметричних показникiв чи їх вiдсутностi), якщо його пiдтверджено пiд час стацiонарного обстеження постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи уповноваженою медичною комiсiєю не нижче обласного рiвня або спецiалiзованими медичними установами Мiнiстерства оборони України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, якi мають лiцензiю Мiнiстерства охорони здоров'я України.
Неповнолiтнiм дiтям, зазначеним у статтi 27 цього Закону, в разi захворювання причинний зв'язок iнвалiдностi з наслiдками Чорнобильської катастрофи встановлюється вiдповiдно до частини першої цiєї статтi.
На встановлення причинного зв'язку мiж погiршенням стану здоров'я i встановленням iнвалiдностi та наслiдками Чорнобильської катастрофи мають право особи, яким пiсля досягнення повнолiття не буде надано вiдповiдно до частини першої статтi 11 цього Закону статусу потерпiлих вiд Чорнобильської катастрофи, з числа:
- зазначених у пунктi 2 статтi 27 цього Закону;
- народжених пiсля 26 квiтня 1986 року вiд батька, який на час настання вагiтностi матерi має пiдстави належати до 1 або 2 категорiї постраждалих, або матерi, яка на час настання вагiтностi або пiд час вагiтностi має пiдстави належати до 1 або 2 категорiї постраждалих;
- хворих на рак щитовидної залози. (статтю 12 змiнено згiдно iз Законами: N 2532-XII вiд 01.07.92 р., N 230/96-ВР вiд 06.06.96 р.)
 prev Стаття 11. Визначення осіб, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи
 next Стаття 13. Обов'язок держави перед громадянами за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи