За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Стаття 14. Визначення категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для встановлення пільг і компенсацій
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 14. Визначення категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для встановлення пільг і компенсацій
Для встановлення пiльг i компенсацiй визначаються такi категорiї осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи:
1) iнвалiди з числа учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС та потерпiлих вiд Чорнобильської катастрофи (статтi 10 i 11), щодо яких встановлено причинний зв'язок iнвалiдностi з Чорнобильською катастрофою, хворi внаслiдок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорiя 1;
2) учасники лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, якi працювали у зонi вiдчуження:
- з моменту аварiї до 1 липня 1986 року - незалежно вiд кiлькостi робочих днiв;
- з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних днiв;
- у 1987 роцi - не менше 14 календарних днiв, а також потерпiлi вiд Чорнобильської катастрофи;
- евакуйованi у 1986 роцi iз зони вiдчуження (в тому числi особи, якi на момент евакуацiї перебували у станi внутрiшньоутробного розвитку, пiсля досягнення ними повнолiття); (абзац 5 пункту 2 частини 1 статтi 14 змiнено згiдно iз Законом N 230/96-ВР вiд 06.06.96 р.)
- особи, якi постiйно проживали у зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення з моменту аварiї до прийняття постанови про вiдселення, - категорiя 2;
3) учасники лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, якi працювали:
- у зонi вiдчуження з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - вiд 1 до 5 календарних днiв;
- у зонi вiдчуження в 1987 роцi - вiд 1 до 14 календарних днiв;
- у зонi вiдчуження в 1988-1990 роках - не менше 30 календарних днiв;
- на дiючих пунктах санiтарної обробки населення i дезактивацiї технiки або їх будiвництвi - не менше 14 календарних днiв у 1986 роцi, (абзац 5 пункту 3 частини 1 статтi 14 змiнено згiдно iз Законом N 230/96-ВР вiд 06.06.96 р.)
а також потерпiлi вiд Чорнобильської катастрофи (не вiднесенi до категорiї 2), якi:
- постiйно проживали на територiях зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровiльного вiдселення на день аварiї або якi за станом на 1 сiчня 1993 року прожили у зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення не менше двох рокiв, а на територiї зони гарантованого добровiльного вiдселення - не менше трьох рокiв та вiдселенi або самостiйно переселилися з цих територiй;
- постiйно проживають або постiйно працюють чи постiйно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровiльного вiдселення за умови, що вони за станом на 1 сiчня 1993 року прожили або вiдпрацювали чи постiйно навчалися у зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення не менше двох рокiв, а у зонi гарантованого добровiльного вiдселення - не менше трьох рокiв, - категорiя 3; (абзац 7 пункту 3 частини 1 статтi 14 змiнено згiдно iз Законом N 230/96-ВР вiд 06.06.96 р.)
4) особи, якi постiйно проживають або постiйно працюють чи постiйно навчаються на територiї зони посиленого радiоекологiчного контролю, за умови, що вони за станом на 1 сiчня 1993 року прожили або вiдпрацювали чи постiйно навчалися у цiй зонi не менше чотирьох рокiв, - категорiя 4. (пункт 4 частини 1 статтi 14 змiнено згiдно iз Законом N 230/96-ВР вiд 06.06.96 р.) (частина 1 статтi 14 змiнено згiдно iз Законом N 2532-XII вiд 1.07.92 р.)
Крiм встановлених цiєю статтею категорiй осiб, право на пiльги та компенсацiї, передбаченi цим Законом, мають особи, якi працювали з моменту аварiї до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днiв або не менше трьох мiсяцiв протягом 1986 - 1987 рокiв за межами зони вiдчуження на роботах з особливо шкiдливими умовами працi (за радiацiйним фактором), пов'язаними з лiквiдацiєю наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями. (частина 2 статтi 14 змiнена згiдно iз Законами: N 2532-XII вiд 1.07.92 р., N 230/96-ВР вiд 06.06.96 р.) (У зв'язку з цим частини 4 та 5 вважати вiдповiдно частинами 3 та 4)
 prev Стаття 13. Обов'язок держави перед громадянами за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи
 next Частина 3 статті 14 втратила чинність. (частину 3 статті 14 виключено згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 р.) Громадяни, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, нале