За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам лікві- дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім'ям за втрату годувальника
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам лікві- дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім'ям за втрату годувальника

Одноразова компенсацiя учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, якi стали iнвалiдами внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та сiм'ям, якi втратили годувальника iз числа осiб, вiднесених до учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, виплачується в таких розмiрах:
iнвалiдам I групи - 60 мiнiмальних заробiтних плат;
iнвалiдам II групи - 45 мiнiмальних заробiтних плат;
iнвалiдам III групи - 30 мiнiмальних заробiтних плат;
дiтям-iнвалiдам - 10 мiнiмальних заробiтних плат;
сiм'ям, якi втратили годувальника, - 60 мiнiмальних заробiтних плат;
батькам померлого - 30 мiнiмальних заробiтних плат. (частина 1 статтi 48 змiнена згiдно iз Законом N 230/96-ВР вiд 06.06.96 р.)
У разi встановлення iнвалiдностi вищої групи iнвалiдам виплачується рiзниця у компенсацiях.
Виплата здiйснюється з мiнiмальної заробiтної плати, яка склалася на момент встановлення iнвалiдностi чи втрати годувальника.
Щорiчна допомога на оздоровлення виплачується в таких розмiрах:
iнвалiдам I i II групи - п'ять мiнiмальних заробiтних плат;
iнвалiдам III групи, дiтям-iнвалiдам - чотири мiнiмальнi заробiтнi плати;
учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС 2 категорiї - п'ять мiнiмальних заробiтних плат;
учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС 3 категорiї - три мiнiмальнi заробiтнi плати;
кожнiй дитинi, яка втратила внаслiдок Чорнобильської катастрофи одного з батькiв, - три мiнiнiмальнi заробiтнi плати;
евакуйованим iз зони вiдчуження у 1986 роцi, включаючи дiтей, - три мiнiмальнi заробiтнi плати. (частина 4 статтi 48 змiнено згiдно iз Законом N 230/96-ВР вiд 06.06.96 р.) (стаття 48 змiнена згiдно iз Законом N 2532-XII вiд 1.07.92 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати визначається на момент виплати. (стаття 48 доповнена частиною 7 згiдно iз Законом N 230/96-ВР вiд 06.06.96 р.)
Виплати, зазначенi в цiй статтi, провадяться протягом одного мiсяця з дня встановлення iнвалiдностi чи смертi потерпiлого. (стаття 48 доповнена частиною 6 згiдно iз Законом N 230/96-ВР вiд 06.06.96 р.) (частина 5 статтi 48 змiнено згiдно iз Законом N 563-XIV вiд 25.03.99 р.)
Щорiчна допомога на оздоровлення виплачується громадянам за мiсцем їх проживання органами соцiального захисту населення. У разi виникнення права на щорiчну допомогу з рiзних пiдстав, передбачених частиною другою цiєї статтi, надається одна з них, за вибором особи.
 prev Стаття 47. Щорічні відпустки працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення
 next Стаття 49. Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4