За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Стаття 55. Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 55. Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення

Особам, якi працювали або проживали на територiях радiоактивного забруднення, пенсiї надаються iз зменшенням пенсiйного вiку, встановленого для одержання державних пенсiй: ___ _______________________________________________ ________ N ¦ Категорiї осiб, якi постраждали ¦Зменшен- п/п¦ ¦ня вiку ___¦_______________________________________________¦________ 1. Учасники лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на
Чорнобильськiй АЕС:
- якi працювали у зонi вiдчуження з моменту
аварiї до 1 липня 1986 року незалежно вiд
кiлькостi робочих днiв, а з 1 липня 1986 року
по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних
днiв 10 рокiв
- якi працювали у 1987 роцi у зонi вiдчуження
не менше 14 календарних днiв 8 рокiв
- якi працювали з 1 липня 1986 року по 31 грудня
1986 року у зонi вiдчуження вiд 1 до 5 кален-
дарних днiв, у 1987 роцi - вiд 10 до 14 кален-
дарних днiв, у 1988 роцi - не менше 30 кален-
дарних днiв, на дiючих пунктах санiтарної
обробки населення i дезактивацiї технiки
або їх будiвництвi - не
менше 14 календарних днiв у 1986 роцi 5 рокiв (абзац 4 пункту 1 статтi 55 змiнено згiдно iз Законом N 230/96-ВР вiд 06.06.96 р.)
Учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, якi вiдпрацювали на пiдземних роботах, на роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi за списком N 1 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затверджуваним у встановленому порядку (чоловiки - 10 рокiв i бiльше, жiнки - 7 рокiв 6 мiсяцiв i бiльше), вiк виходу на пенсiю зменшується додатково на три роки понад передбачений цiєю статтею.
Учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, якi вiдпрацювали на iнших роботах з шкiдливими i важкими умовами працi за списком N 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затверджуваним у встановленому порядку (чоловiки - 12 рокiв 6 мiсяцiв i бiльше, жiнки - 10 рокiв i бiльше), вiк виходу на пенсiю зменшується додатково на один рiк понад передбачений цiєю статтею.
2. Потерпiлi вiд Чорнобильської катастрофи:
- евакуйованi з 10-кiлометрової зони вiдчуження у 1986 роцi 10 рокiв
- евакуйованi з iнших територiй зони вiдчуження у 1986 роцi 8 рокiв
- особи, якi постiйно проживали або постiйно проживають чи постiйно працювали 4 роки * або постiйно працюють у зонi безумовного та додатково (обов'язкового) вiдселення за умови, що 1 рiк за кож- вони за станом на 1 сiчня 1993 року прожили ний рiк про- або вiдпрацювали у цiй зонi не менше живання, роботи, 2 рокiв але не бiльше 9 рокiв
- особи, якi постiйно проживали або 3 роки * постiйно проживають чи постiйно працювали та додатково або постiйно працюють у зонi гарантованого 1 рiк за 2 добровiльного вiдселення за умови, що вони роки про- за станом на 1 сiчня 1993 року прожили або живання, роботи, вiдпрацювали у цiй зонi не менше 3 рокiв але не бiльше 6 рокiв
- особи, якi постiйно проживали або постiйно 2 роки * проживають чи постiйно працювали або та додатково постiйно працюють у зонi посиленого 1 рiк за 3 радiологiчного контролю за умови, що вони роки про- за станом на 1 сiчня 1993 року прожили або живання, роботи, вiдпрацювали у цiй зонi не менше 4 рокiв але не бiльше 5 рокiв
- особи, якi працювали з моменту аварiї до 1 липня 1986 року не менше 14 календар- них днiв або не менше трьох мiсяцiв протягом 1986 - 1987 рокiв за межами зони вiдчуження на роботах з особливо шкiдливими умовами працi (за радiацiйним фактором), пов'язаними з лiквiдацiєю наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, що виконувалися за урядовими завданнями 2 роки (абзац 7 пункту 2 статтi 55 змiнено згiдно iз Законом N 230/96-ВР вiд 06.06.96 р.) ----------------------------------------------------------------------- ------------
*  Початкова величина зниження пенсiйного вiку встановлюється лише особам, якi постiйно проживали або постiйно працювали у зазначених зонах у перiод з моменту аварiї по 31 липня 1986 року незалежно вiд часу проживання або роботи в цей перiод. -----------------------------------------------------------------------
Потерпiлим вiд Чорнобильської катастрофи, якi вiдпрацювали на пiдземних роботах, на роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi за списком N 1 (чоловiки - 10 рокiв i бiльше, жiнки - 7 рокiв 6 мiсяцiв i бiльше), вiк виходу на пенсiю зменшується додатково на два роки понад передбачений цiєю статтею.
Потерпiлим вiд Чорнобильської катастрофи, якi вiдпрацювали на iнших роботах з шкiдливими i важкими умовами працi за списком N 2 (чоловiки - 12 рокiв 6 мiсяцiв i бiльше, жiнки - 10 рокiв i бiльше), вiк виходу на пенсiю зменшується додатково на один рiк понад передбачений цiєю статтею.
Пенсiйний вiк за бажанням особи може бути знижено тiльки за однiєю пiдставою, передбаченою цiєю статтею, якщо не обумовлено iнше.
Призначення та виплата пенсiй названим категорiям провадиться вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення" i цього Закону. (статтю 55 змiнено згiдно iз Законом N 2532-XII вiд 1.07.92 р.) селення та не менше трьох мiсяцiв у зонi гарантованого добровiльного вiдселення протягом 1986 року.
 prev Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника
 next Стаття 56. Пільги щодо обчислення стажу роботи (служби)