За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону
Стаття 5. Положення (статут) громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 5. Положення (статут) громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону

Громадське формування з охорони громадського порядку i державного кордону дiє на основi положення (статуту) про нього.
Положення (статут) громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону повинно мiстити:
1) назву, мету, завдання громадського формування та його юридичну адресу;
2) вiдомостi про структуру формування i територiю, в межах якої воно провадитиме свою дiяльнiсть;
3) визначення порядку створення та дiяльностi керiвних i виконавчих органiв (штабiв, координацiйних рад, правлiнь), їх повноважень;
4) умови i порядок прийняття громадян до громадського формування i вибуття з нього;
5) статутнi права та обов'язки членiв громадського формування;
6) джерела надходження, порядок використання коштiв та iншого майна громадського формування;
7) порядок вiдшкодування витрат на використання приватного автомототранспорту або у разi завдання збиткiв майну члена громадського формування пiд час виконання ним своїх обов'язкiв;
8) порядок внесення змiн i доповнень до положення (статуту);
9) порядок припинення дiяльностi громадського формування i вирiшення питань, пов'язаних з його лiквiдацiєю.
У положеннi (статутi) можуть бути передбаченi iншi норми, якi стосуються особливостей створення i дiяльностi громадського формування.
Положення (статут) узгоджується з керiвництвом вiдповiдного територiального органу внутрiшнiх справ, пiдроздiлу Прикордонних вiйськ України, а також виконавчого органу ради, на територiї якої дiятиме це громадське формування.
 prev Стаття 4. Порядок створення громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону
 next Стаття 6. Реєстрація положення (статуту) громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону