За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону
Стаття 13. Обов'язки і права членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 13. Обов'язки і права членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Члени громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону зобов'язанi:
1) брати активну участь в охоронi громадського порядку i державного кордону, припиненнi адмiнiстративних правопорушень i злочинiв та запобiганнi їм;
2) пiд час виконання обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону мати особисте посвiдчення члена громадського формування та нарукавну пов'язку;
3) доставляти в мiлiцiю, в пiдроздiли Прикордонних вiйськ України, штаб громадського формування з охорони громадського порядку або громадський пункт охорони порядку, примiщення виконавчого органу селищної, сiльської ради осiб, якi вчинили адмiнiстративнi правопорушення, з метою його припинення, якщо вичерпано iншi заходи впливу, встановлення особи порушника, складення протоколу про адмiнiстративне правопорушення у разi неможливостi скласти його на мiстi вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим;
4) надавати у межах наданих їм прав допомогу народним депутатам України, представникам органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування у їх законнiй дiяльностi, якщо в цьому їм чиниться протидiя або загрожує небезпека з боку правопорушникiв.
Крiм того, члени громадських формувань, якi беруть участь в охоронi державного кордону, зобов'язанi знати:
1) мiсцевiсть, точне проходження кордонiв, номери i мiсце розмiщення прикордонних знакiв на дiльницi застави;
2) режим державного кордону i прикордонний режим, чинне законодавство з цих питань;
3) зразки документiв на право в'їзду та перебування громадян України та iнших осiб у районах, що контролюються Прикордонними вiйськами України, у прикордоннiй смузi.
Члени громадських формувань пiд час виконання своїх обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону пiсля обов'язкового пред'явлення посвiдчення члена громадського формування мають право:
1) вимагати вiд громадян додержання правопорядку, припинення адмiнiстративних правопорушень i злочинiв, додержання режиму державного кордону, в тому числi на територiях, що межують з державним кордоном, де прикордонну смугу не визначено;
2) у разi пiдозри у вчиненнi адмiнiстративних правопорушень i злочинiв перевiряти у громадян документи, що посвiдчують їх особу;
3) спiльно з працiвниками органiв внутрiшнiх справ та вiйськовослужбовцями Прикордонних вiйськ України затримувати i доставляти до органу внутрiшнiх справ, пiдроздiлу Прикордонних вiйськ України, штабу громадського формування з охорони громадського порядку або громадського пункту охорони порядку осiб, якi виявили злiсну непокору законним вимогам члена громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону i не виконують вимог щодо припинення адмiнiстративного правопорушення;
4) складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення;
5) входити до клубiв, кiнотеатрiв, стадiонiв, iнших громадських мiсць i примiщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для переслiдування правопорушника, який переховується, або припинення адмiнiстративних правопорушень чи злочинiв;
6) у разi участi спiльно з прикордонниками у пошуку порушникiв кордону за згодою громадян або власника пiдприємства, установи, органiзацiї чи уповноваженого ним органу та в присутностi їх представникiв входити у будь-який час доби до житлових примiщень, на територiю i в примiщення пiдприємств, установ, органiзацiй та оглядати транспортнi засоби;
7) у невiдкладних випадках використовувати транспортнi засоби, що належать пiдприємствам, установам, органiзацiям або громадянам (за їх згодою), крiм транспортних засобiв дипломатичних, консульських та iнших представництв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, транспортних засобiв спецiального призначення, для доставлення до лiкувальних закладiв осiб, що перебувають у безпорадному станi, а також осiб, якi потерпiли вiд нещасних випадкiв або правопорушень i потребують термiнової медичної допомоги;
8) у разi порушення водiями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров'ю громадян вживати заходiв до припинення цього правопорушення, здiйснювати перевiрку документiв у водiїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осiб, якi не мають документiв або перебувають у станi сп'янiння, до подальшого керування транспортними засобами;
9) пiд час виконання обов'язкiв члена громадського формування використовувати за власним бажанням свiй або iнший приватний автомототранспорт за згодою власника або особи, у володiннi якої вiн перебуває. Вiдшкодування витрат за його використання у таких випадках може провадитися за рахунок коштiв громадського формування у порядку, визначеному його положенням (статутом);
10) вести роботу серед населення щодо роз'яснення чинного законодавства про державний кордон України, систему режимних заходiв у прикордоннiй смузi та контрольованому прикордонному районi;
11) застосовувати в установленому порядку заходи фiзичного впливу, спецiальнi засоби iндивiдуального захисту та самооборони.
 prev Стаття 12. Членство у громадських формуваннях з охорони громадського порядку і державного кордону
 next Розділ IV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДIВ ФIЗИЧНОГО ВПЛИВУ I СПЕЦIАЛЬНИХ ЗАСОБIВ