За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про статус суддів
Стаття 13. Недоторканність суддів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 13. Недоторканність суддів

1. Суддi - недоторканнi. Недоторканнiсть суддi поширюється на його житло, службове примiщення, транспорт i засоби зв'язку, кореспонденцiю, належне йому майно i документи.
2. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом. (частину 2 статтi 13 змiнено згiдно iз Законом N 1145-XIV вiд 08.10.99 р.)
3. Суддя не може бути затриманий за пiдозрою у вчиненнi злочину, а також пiдданий приводу чи примусово доставлений у будь-який державний орган в порядку провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення. Суддя, затриманий за пiдозрою у вчиненнi злочину чи адмiнiстративного правопорушення, стягнення за яке накладається у судовому порядку, повинен бути негайно звiльнений пiсля з'ясування його особи.
4. Проникнення в житло чи службове примiщення суддi, в його особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий обшук суддi, а так само огляд, виїмка його кореспонденцiї, речей i документiв можуть провадитись тiльки з санкцiї Генерального прокурора України за наявностi порушеної кримiнальної справи, а також за згодою суддi в разi прийняття головою вiдповiдного суду рiшення про вжиття спецiальних заходiв забезпечення безпеки. (частину 4 статтi 13 змiнено згiдно iз Законом N 1381-XIV вiд 13.01.2000 р.)
5. Кримiнальна справа щодо суддi Конституцiйного Суду України та будь-якого загального чи арбiтражного суду розглядається по першiй iнстанцiї обласним, Верховним Судом Республiки Крим, Київським, Севастопольським мiськими судами.
6. Кримiнальна справа щодо суддi будь-якого вiйськового суду розглядається по першiй iнстанцiї вiйськовим судом регiону або Вiйськово-Морських Сил України.
7. Пiдсуднiсть справи визначається Головою Верховного Суду України або його заступником. При цьому справа не може розглядатись тим судом, у якому обвинувачений працював суддею.
 prev Стаття 12. Недопустимість втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя
 next Стаття 14. Відповідальність за неповагу до суду або судді