За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Основи законодавства України про охорону здоров'я
Стаття 16. Заклади охорони здоров'я
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 16. Заклади охорони здоров'я

Безпосередню охорону здоров'я населення забезпечують санiтарно-профiлактичнi, лiкувально-профiлактичнi, фiзкультурно-оздоровчi, санаторно-курортнi, аптечнi, науково-медичнi та iншi заклади охорони здоров'я.
Заклади охорони здоров'я створюються пiдприємствами, установами та органiзацiями з рiзними формами власностi, а також приватними особами при наявностi необхiдної матерiально-технiчної бази i квалiфiкованих фахiвцiв. Порядок i умови створення закладiв охорони здоров'я, державної реєстрацiї та акредитацiї цих закладiв, а також порядок лiцензування медичної та фармацевтичної практики визначаються актами законодавства України.
Заклад охорони здоров'я здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi статуту, що затверджується власником або уповноваженим ним органом.
Незалежно вiд юридичного статусу закладу охорони здоров'я керiвництво ним може здiйснювати тiльки особа, яка вiдповiдає встановленим державою єдиним квалiфiкацiйним вимогам. Керiвнику закладу охорони здоров'я має бути забезпечена незалежнiсть у вирiшеннi всiх питань, пов'язаних з охороною здоров'я.
Кабiнет Мiнiстрiв України та уповноваженi ним органи, а також в межах своїх повноважень органи мiсцевого самоврядування мають право припинити дiяльнiсть будь-якого закладу охорони здоров'я у разi порушення ним законодавства про охорону здоров'я, невиконання державних вимог щодо якостi медичної допомоги та iншої дiяльностi в галузi охорони здоров'я або вчинення дiй, що суперечать його статуту.
 prev Стаття 15. Органи охорони здоров'я
 next Стаття 17. Iндивідуальна підприємницька діяльність в галузі охорони здоров'я