За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори народних депутатів України
Стаття 16. Дільничні виборчі комісії
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 16. Дільничні виборчі комісії

1. Дiльничнi виборчi комiсiї утворюються сiльськими, селищними, мiськими (районними у мiстах) Радами народних депутатiв або виконавчими органами у складi голови, заступника голови, секретаря i 5-11 членiв комiсiї не пiзнiш як за 45 днiв до дня проведення виборiв за поданням голови вiдповiдної Ради з урахуванням пропозицiй полiтичних партiй, iнших об'єднань громадян, трудових колективiв, груп виборцiв.
Партiї, їх виборчi блоки, кандидати яких зареєстрованi в даному виборчому окрузi, можуть призначити по одному представнику при дiльничнiй виборчiй комiсiї з правом слова.
2. Строк повноважень дiльничних виборчих комiсiй закiнчується через 10 днiв пiсля визнання Центральною виборчою комiсiєю повноважень обраного депутата.
3. Дiльнична виборча комiсiя:
1) складає список виборцiв по дiльницi;
2) проводить ознайомлення виборцiв iз списком виборцiв, приймає i розглядає заяви про неправильностi в списку i вирiшує питання про внесення вiдповiдних змiн до нього;
3) сповiщає населення про день виборiв i мiсце голосування, вручає виборцям запрошення, ознайомлює зацiкавлених осiб з даними про зареєстрованих по округу кандидатiв, а також з повiдомленнями,опублiкованими Центральною виборчою комiсiєю та вiдповiдною окружною виборчою комiсiєю;
4) забезпечує пiдготовку примiщення для голосування та виготовлення виборчих скриньок;
5) органiзовує на виборчiй дiльницi голосування;
6) проводить пiдрахунок голосiв, поданих на виборчiй дiльницi;
7) розглядає заяви i скарги з питань пiдготовки виборiв та органiзацiї голосування i приймає по них рiшення;
8) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до цього Закону та iнших актiв законодавства України.
 prev Стаття 15. Окружна виборча комісія
 next Стаття 17. Організація роботи виборчих комісій