За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори народних депутатів України
Стаття 20. Списки виборців і порядок їх складання
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 20. Списки виборців і порядок їх складання

1. Списки виборцiв складаються по кожнiй виборчiй дiльницi дiльничною виборчою комiсiєю i пiдписуються головою та секретарем дiльничної виборчої комiсiї не пiзнiш як за 30 днiв до дня виборiв.
Виконавчi органи мiських (районних у мiстах), селищних i сiльських Рад народних депутатiв (або органи, якi здiйснюють цi функцiї) забезпечують облiк виборцiв i передають дiльничним виборчим комiсiям необхiднi вiдомостi про виборцiв, якi проживають на вiдповiднiй територiї.
2. До списку вносяться прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, адреса проживання кожного виборця. Прiзвища виборцiв зазначаються в списку виборцiв у порядку, зручному для органiзацiї голосування. Виборцi вносяться до списку тiєї виборчої дiльницi, на територiї якої вони проживають.
3. Списки виборцiв - вiйськовослужбовцiв, якi перебувають у вiйськових частинах, а також членiв сiмей вiйськовослужбовцiв та iнших виборцiв, якщо вони проживають у районах розташування вiйськових частин, складаються на пiдставi даних, що подаються командирами вiйськових частин до вiдповiдної мiсцевої Ради та дiльничної виборчої комiсiї не пiзнiш як за 30 днiв до дня виборiв. Вiйськовослужбовцi, якi проживають поза вiйськовими частинами, включаються до спискiв виборцiв за мiсцем проживання на загальних пiдставах.
4. Списки виборцiв по виборчих дiльницях, утворених в лiкарнях та iнших стацiонарних лiкувальних закладах, а також на суднах, якi перебувають у день виборiв у плаваннi, при представництвах України за кордоном, складаються на пiдставi даних, що подаються керiвниками зазначених установ або капiтанами суден.
 prev Стаття 19. Правовий статус осіб, що входять до складу виборчих комісій
 next Стаття 21. Загальний порядок включення громадян до списку виборців