За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори народних депутатів України
Стаття 31. Довірені особи кандидата в депутати
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 31. Довірені особи кандидата в депутати

1. Кандидат у депутати може мати не бiльше п'яти довiрених осiб, якi допомагають йому в проведеннi виборчої кампанiї, ведуть передвиборну агiтацiю за обрання його депутатом, представляють iнтереси кандидата у вiдносинах з державними органами i об'єднаннями громадян, органами мiсцевого та регiонального самоврядування, виборчими комiсiями, а також виборцями.
2. Кандидат у депутати пiсля його реєстрацiї визначає довiрених осiб за своїм розсудом i звертається для їх реєстрацiї в окружну виборчу комiсiю. У зверненнi щодо кожної кандидатури довiреної особи зазначаються прiзвище, iм'я, по батьковi, службова i домашня адреса, номер телефону, а також подається письмова згода цiєї особи.
3. Окружна виборча комiсiя не пiзнiше трьох днiв пiсля надходження заяви реєструє довiрених осiб i видає їм посвiдчення встановленого зразка. Довiрена особа не може бути членом виборчої комiсiї.
4. Кандидат у депутати має право в будь-який час до дня виборiв звернутися iз заявою до окружної виборчої комiсiї про припинення повноважень довiреної особи i реєстрацiю замiсть неї iншої. Довiрена особа кандидата може в будь-який час за власною iнiцiативою скласти свої повноваження, повернувши в окружну виборчу комiсiю видане їй посвiдчення i повiдомивши про це кандидата в депутати.
5. Довiренi особи за поданням кандидата в депутати можуть бути звiльненi вiд виконання виробничих або службових обов'язкiв для проведення зборiв та iнших передвиборних заходiв.
Довiренi особи (не бiльше двох) можуть бути звiльненi вiд виконання виробничих або службових обов'язкiв за поданням кандидата на весь перiод передвиборної кампанiї.
Оплата довiреним особам провадиться на тих же пiдставах, що i для кандидата в депутати.
Повноваження довiрених осiб починаються з дня їх реєстрацiї окружною виборчою комiсiєю i закiнчуються пiсля обрання депутата.
6. Призначення довiрених осiб та агiтаторiв з числа осiб, що проходять вiйськову або альтернативну (невiйськову) службу, з числа офiцерiв, прапорщикiв, мiчманiв особового складу Збройних Сил, Нацiональної гвардiї, Служби безпеки, Мiнiстерства внутрiшнiх справ, iнших вiйськових формувань України забороняється.
VIII. ПЕРЕДВИБОРНА АГIТАЦIЯ
 prev Стаття 30. Недоторканність кандидата в депутати
 next Стаття 32. Форми і засоби передвиборної агітації