За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори народних депутатів України
Стаття 33. Матеріали передвиборної агітації
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 33. Матеріали передвиборної агітації

1. Окружна виборча комiсiя з централiзованого виборчого фонду забезпечує друкування передвиборних плакатiв кандидатiв у депутати не пiзнiш як за 20 днiв до дня виборiв в кiлькостi 2000 примiрникiв на одного кандидата.
2. Для друкування передвиборних плакатiв кандидат не пiзнiш як за 35 днiв до дня виборiв має подати в окружну виборчу комiсiю свою фотокартку (встановленого комiсiєю розмiру), передвиборну програму (платформу) обсягом до двох сторiнок машинописного тексту, надрукованого через пiвтора iнтервала, а також автобiографiю (такого ж обсягу) з висвiтленням найбiльш iстотних результатiв трудової дiяльностi, що не становлять охоронюваної законом таємницi. Передвиборнi плакати не повиннi мiстити неправдивих вiдомостей або комерцiйної реклами. Окружна виборча комiсiя погоджує з кандидатом тексти передвиборних плакатiв щодо нього, друкування яких вона забезпечує.
3. Друкування передвиборних агiтацiйних матерiалiв на комерцiйнiй основi обмежується лише розмiром власного виборчого фонду.
4. Мiсцевi органи державної виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування вiдводять мiсця та обладнують стенди, дошки у прилюдних мiсцях для вивiшування громадянами матерiалiв передвиборної агiтацiї, забезпечують наявнiсть на них матерiалiв передвиборної агiтацiї, видання яких здiйснює окружна виборча комiсiя, а також опублiкованих нею передбачених цим Законом повiдомлень щодо виборчої кампанiї та кандидатiв. Вони можуть приймати рiшення про заборону розмiщення цих матерiалiв на окремих будiвлях, що є пам'ятками архiтектури, або з метою безпеки дорожнього руху.
5. Кандидат подає до окружної виборчої комiсiї пiдписанi ним зразки передвиборних агiтацiйних матерiалiв, виготовлених за його згодою.
 prev Стаття 32. Форми і засоби передвиборної агітації
 next Стаття 34. Використання засобів масової інформації