За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори народних депутатів України
Стаття 35. Обмеження у проведенні передвиборної агітації
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 35. Обмеження у проведенні передвиборної агітації

1. Пiд час виборчої кампанiї кандидатам у депутати, якi є працiвниками радiо i телебачення, забороняється протягом 30 днiв до дня виборiв виступати на радiо i телебаченнi бiльше часу, вiдведеного для кандидатiв.
2. Для кандидатiв у депутати, якi є працiвниками газет та iнших державних засобiв масової iнформацiї, обсяг публiкацiй про них протягом 30 днiв до дня виборiв не може перевищувати обсяг, встановлений для iнших кандидатiв у депутати.
3. В органiзацiях, з'єднаннях i частинах Мiнiстерства оборони, Нацiональної гвардiї, Мiнiстерства внутрiшнiх справ, Державного комiтету у справах охорони державного кордону, Служби безпеки, Цивiльної оборони передвиборна агiтацiя обмежується. Зустрiчi кандидатiв у депутати з виборцями з числа вiйськовослужбовцiв зазначених вiдомств органiзує окружна виборча комiсiя з обов'язковим запрошенням не пiзнiш як за три днi до зустрiчi всiх зареєстрованих кандидатiв. З початку виборчої кампанiї вiдвiдання органiзацiй, з'єднань i вiйськових частин окремими кандидатами в депутати, їх довiреними особами, агiтаторами i представниками партiй, рухiв та їх блокiв забороняється.
Допускається розповсюдження лише друкованих агiтацiйних матерiалiв, виготовлених окружною виборчою комiсiєю вiдповiдно до частини першої статтi 33 цього Закону.
4. За тиждень до дня голосування засоби масової iнформацiї зобов'язанi утримуватись вiд обнародування неперевiрених матерiалiв, що компрометують кандидата в депутати, полiтичну партiю чи виборчий блок.
При оголошеннi засобами масової iнформацiї компрометуючих матерiалiв про кандидата, полiтичну партiю (виборчий блок) вони зобов'язанi в тижневий термiн, але не пiзнiш як за день до виборiв, надати можливiсть вiдповiдному кандидату, представнику партiї (виборчого блоку) для їх спростування.
5. Всi спори щодо передвиборної агiтацiї вирiшуються окружною, а в необхiдних випадках - Центральною виборчою комiсiєю.
6. Агiтацiя в день виборiв, тобто розповсюдження виборчих листiвок, плакатiв, заклики до виборцiв голосувати за чи проти кандидатiв або бойкотувати вибори в будь-якiй формi, забороняється.
 prev Стаття 34. Використання засобів масової інформації
 next Стаття 36. Фінансування передвиборної агітації