За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори народних депутатів України
Стаття 38. Організація голосування
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 38. Організація голосування

1. Для виборiв депутатiв кожному виборцю видається бюлетень для голосування встановленого зразка.
2. Голосування проводиться у спецiально вiдведених примiщеннях, в яких повиннi бути обладнанi в достатнiй кiлькостi кабiни або кiмнати для таємного голосування, визначенi мiсця видачi виборчих бюлетенiв i встановленi виборчi скриньки. Виборчi скриньки встановлюються таким чином, щоб голосуючi при пiдходi до них обов'язково проходили через кабiни або кiмнати для таємного голосування. Вхiд у кабiни або кiмнати для таємного голосування, вихiд з них, а також шлях вiд них до виборчих скриньок повиннi бути в полi зору членiв дiльничної виборчої комiсiї та спостерiгачiв.
3. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю голосування, забезпечення таємностi волевиявлення виборцiв, обладнання примiщень i пiдтримання в них необхiдного порядку несе дiльнична виборча комiсiя. Виборець може знаходитися в примiщеннi для голосування лише протягом часу, необхiдного для голосування.
4. В примiщеннях для голосування в доступних для виборцiв мiсцях повинна розмiщатися iнформацiя про кандидатiв у депутати, а також текст цього Закону.
5. В день виборiв перед початком голосування виборчi скриньки перевiряє, пломбує або опечатує голова дiльничної виборчої комiсiї в присутностi членiв комiсiї та осiб, визначених частиною третьою статтi 6 цього Закону, пiсля чого у виборчi скриньки опускається контрольний лист, пiдписаний членами комiсiї i виборцем, який з'явився першим для голосування; у листi зазначається час його опускання у виборчу скриньку.
6. Виборчi бюлетенi видаються дiльничною комiсiєю на пiдставi списку виборцiв виборчої дiльницi по пред'явленнi виборцем паспорта або iншого документа, який посвiдчує його особу. При видачi виборчого бюлетеня вiн проштамповується або вiзується тим членом дiльничної виборчої комiсiї, який видає бюлетень. Про одержання виборчого бюлетеня виборець розписується у списку виборцiв.
 prev Стаття 37. Час і місце голосування
 next Стаття 39. Виборчий бюлетень