За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори народних депутатів України
Стаття 40. Порядок голосування
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 40. Порядок голосування

1. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за iнших осiб не допускається.
2. Виборчий бюлетень заповнюється голосуючим у кабiнi або кiмнатi для таємного голосування. При заповненнi бюлетеня забороняється присутнiсть будь-кого, крiм голосуючого. Виборець, який не має можливостi самостiйно заповнити бюлетень, може запросити в кабiну для таємного голосування iншу особу за своїм розсудом, крiм членiв виборчої комiсiї, кандидатiв, якi балотуються по даному виборчому округу, їх довiрених осiб.
3. Голосуючий може залишити в бюлетенi прiзвище лише одного кандидата або не залишати жодного, викреслюючи в бюлетенi для голосування прiзвища тих кандидатiв, проти яких вiн голосує.
4. У випадках, коли окремi виборцi за станом здоров'я або з iнших поважних причин не можуть прибути в примiщення для голосування, дiльнична виборча комiсiя на їх прохання доручає не менш як трьом членам комiсiї органiзувати голосування в мiсцях перебування цих виборцiв. При цьому робиться виписка iз списку виборцiв у формi списку, яка вручається головою дiльничної виборчої комiсiї вiдповiдним членам комiсiї разом з необхiдною кiлькiстю виборчих бюлетенiв. При голосуваннi в мiсцi перебування виборця вiн розписується про одержання виборчого бюлетеня у виписцi iз списку виборцiв i голосує з додержанням вимог цього Закону. У списку виборцiв пiсля проведення голосування в мiсцi перебування виборця робиться вiдповiдна вiдмiтка. Виписка iз списку виборцiв додається до списку виборцiв.
 prev Стаття 39. Виборчий бюлетень
 next Стаття 41. Дострокове голосування