За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори народних депутатів України
Стаття 43. Встановлення результатів виборів по виборчому округу
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 43. Встановлення результатів виборів по виборчому округу

1. На пiдставi протоколiв дiльничних виборчих комiсiй окружна виборча комiсiя визначає: загальну кiлькiсть виборцiв по округу; кiлькiсть виборцiв, якi одержали виборчi бюлетенi; кiлькiсть виборцiв, якi взяли участь у голосуваннi; кiлькiсть голосiв, поданих "за", i кiлькiсть голосiв, поданих "проти" кожного кандидата в депутати; кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними, про що складається протокол.
2. Кiлькiсть примiрникiв протоколу повинна на два примiрники перевищувати загальну кiлькiсть кандидатiв у депутати. Кожен примiрник протоколу пiдписується головою комiсiї, заступником голови, секретарем i членами комiсiї. Перший примiрник протоколу негайно надсилається до Центральної виборчої комiсiї, другий примiрник зберiгається в окружнiй виборчiй комiсiї, а по одному примiрнику надається кандидатам у депутати, якi балотувались у цьому виборчому окрузi.
3. Вибори визнаються такими, що не вiдбулися, якщо в них взяло участь менш як 50 вiдсоткiв вiд числа виборцiв, внесених до спискiв виборцiв даного округу, а також у зв'язку з вибуттям всiх зареєстрованих по округу кандидатiв.
4. Обраним вважається кандидат у депутати, який одержав на виборах бiльше половини голосiв виборцiв, якi взяли участь у голосуваннi, але не менш як 25 вiдсоткiв вiд числа виборцiв, внесених до спискiв виборцiв даного округу.
При однаковiй кiлькостi голосiв проводиться повторне голосування.
5. Окружна виборча комiсiя може визнати вибори недiйсними, якщо в ходi їх проведення або при пiдрахунку голосiв мали мiсце порушення цього Закону, якi суттєво вплинули на результати голосування.
Звернення про визнання виборiв недiйсними можуть бути поданi до окружної виборчої комiсiї суб'єктами виборчого процесу, а також органами прокуратури України до встановлення результатiв виборiв по даному виборчому округу.
6. Повiдомлення про результати виборiв по виборчому округу публiкується в пресi окружною виборчою комiсiєю в строки, встановленi Центральною виборчою комiсiєю. У повiдомленнi вказуються: загальна кiлькiсть виборцiв по округу; кiлькiсть виборцiв, якi одержали виборчi бюлетенi (взяли участь у виборах) та їх процент до загальної кiлькостi виборцiв по округу; кiлькiсть виборцiв, якi взяли участь у голосуваннi; кiлькiсть голосiв, поданих "за", i кiлькiсть голосiв, поданих "проти" кожного кандидата; кiлькiсть недiйсних бюлетенiв; прiзвище, iм'я, по-батьковi, рiк народження, професiя, посада (заняття), мiсце роботи i проживання, партiйнiсть обраного депутата, а також ким було висунуто кандидата в депутати. Якщо вибори визнанi такими, що не вiдбулися, або недiйсними, про це також вказується у повiдомленнi iз зазначенням причин.
 prev Стаття 42. Підрахунок голосів на виборчій дільниці
 next Стаття 44. Реєстрація депутатів і опублікування підсумків виборів