За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про вибори Президента України
Стаття 31. Проведення передвиборної агітації кандидатами в Президенти України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 31. Проведення передвиборної агітації кандидатами в Президенти України

1. Особа, яка отримала посвiдчення про реєстрацiю її як кандидата у Президенти України, має право вести передвиборну агiтацiю.
2. Форми i засоби передвиборної агiтацiї по виборах Президента України визначаються вiдповiдно до статтi 32 Закону України "Про вибори народних депутатiв України".
3. Центральна виборча комiсiя за рахунок коштiв Централiзованого фонду по виборах Президента України не пiзнiш як за 20 днiв до дня виборiв забезпечує через окружнi виборчi комiсiї виготовлення передвиборних плакатiв кандидатiв у Президенти України для кожного кандидата на один виборчий округ у кiлькостi примiрникiв, що на 8 тисяч перевищує число виборчих дiльниць у вiдповiдному окрузi. Зазначений плакат, при можливостi, може бути виготовлений за бажанням кандидата в бiльшiй кiлькостi на кошти його особистого виборчого фонду та з наданих ним матерiалiв.
Для забезпечення своєчасного виготовлення передвиборних плакатiв у Центральну виборчу комiсiю одночасно з поданням документiв для реєстрацiї кандидата, а в окружнi виборчi комiсiї - не пiзнiш як на другий день пiсля дня реєстрацiї, подаються фотокартка кандидата встановленого розмiру, передвиборна програма (платформа) та автобiографiя обсягом до чотирьох сторiнок машинописного тексту, друкованого через пiвтора iнтервали. Цi матерiали не повиннi мiстити вiдомостi, що становлять охоронювану законом таємницю, неправдивi вiдомостi, заклики до насильницьких дiй, заборонених законодавством України, або комерцiйну рекламу. Центральна i окружнi виборчi комiсiї розглядають поданi матерiали i, в разi їх вiдповiдностi вимогам цього Закону, погоджують з кандидатом текст передвиборного плаката та забезпечують його друкування.
4. Кожен кандидат за власним розсудом може забезпечувати виготовлення iнших матерiалiв передвиборної агiтацiї за рахунок i в межах коштiв особистого виборчого фонду. Вiдомостi, що подаються у зазначених матерiалах, повиннi вiдповiдати вимогам цього Закону, їх тексти перед друкуванням мають бути погодженi з вiдповiдною виборчою комiсiєю.
5. Мiсцевi органи державної виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування вiдводять мiсця та обладнують стенди, дошки у прилюдних мiсцях для розмiщення громадянами матерiалiв передвиборної агiтацiї, забезпечують наявнiсть на них матерiалiв передвиборної агiтацiї, видання яких здiйснюють вiдповiднi виборчi комiсiї, а також опублiкованих ними повiдомлень, передбачених цим Законом, щодо виборчої кампанiї та кандидатiв у Президенти України. Вони можуть приймати рiшення про заборону розмiщення цих матерiалiв на окремих будiвлях, що є пам'ятками архiтектури, або з метою безпеки дорожнього руху.
6. Обмеження у проведеннi передвиборної агiтацiї пiд час виборчої кампанiї по виборах Президента України встановлюються вiдповiдно до статтi 35 Закону України "Про вибори народних депутатiв України", за винятком частини третьої цiєї статтi.
 prev Глава 5 ПЕРЕДВИБОРНА АГIТАЦIЯ
 next Стаття 32. Використання державних засобів масової інформації у передвиборній агітації